Партньор на Проватон
 Варна сред градовете с най-младо население в страната

Варна сред градовете с най-младо население в страната

Сподели в

Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в ЕС, но и в света, показват данни, цитирани в доклад към Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), приет от Министерския съвет.

Тя нараства от 40,4 г. през 2001 г. До 43,8 г. в края на 2018 г. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 329 души. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74,8 г. и спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) остава непроменена. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,4 г., докато при жените е със 7 г. По-висока – 78,4 г. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2,9 г. по-висока в градовете (75,7 г.), отколкото в селата (72,8 г.).

България заедно с Латвия (74,9 г.) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в ЕС, а с най-висока са Испания (83,4) и Италия (83,1 г.). Продължава застаряване на населението. В края на 2018 г. хората на 65 и повече години са 1 493 119, или 21,3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,3 процентни пункта. В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29,6%), Габрово (28,6%) и Кюстендил (27,3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17,5%, и Варна – 18,9%.

През 2018 г. са починали 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност е 15,4‰. Спрямо предходната година броят им намалява с 1 265, или с 1,2%, но нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Смъртността сред мъжете (16,5‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14,4‰). През 2018 г. на 1000 жени умират 1081 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21,8‰) отколкото в градовете (13,2‰).

По данни от Информационната система за трайна неработоспособност на населението над 16 г. на НЦОЗА през 2018 г. има леко покачване и броят им достига 53 061 души. Най-честата причина за инвалидизация са болестите на органите на кръвообращението, които обхващат 33.4% от общия брой на новите случаи.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *