Партньор на Проватон
 Започна кампанията за плащане на местните данъци и такси във Варна

Започна кампанията за плащане на местните данъци и такси във Варна

Сподели в

Гражданите вече могат да заплащат местни данъци и такса битови отпадъци и за 2020 година, съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Няма промяна в размера на налога. Информация за размера на задълженията може да се получи на гише „Информация” в дирекция “Местни данъци” на бул. ”Сливница” № 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Сроковете, начините и местата за плащането им са както следва:

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски: първата до 30-ти юни и втората до 31-ви октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30-ти април, се прави отстъпка 5 на сто.

Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват също отстъпка 5 на сто.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

– бул. ”Сливница” № 191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09.00 – 17.30 ч.

– бул. ”Ген. Колев” № 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 – 17.30 ч.

– площад „Мусала” – „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17.00 ч.

– бул. “Осми приморски полк” № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00 – 17:00 ч. с почивки от 10:30 – 10:45 ч.;12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 15:15 ч.

– ул. “Народни будители“ № 2 (сградата на район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00 – 17:00 ч. с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:00 – 15:15 ч.

– кв. „Виница“, сградата на кметство „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 – 17:00 ч. с почивки от 10:30 – 10:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:15 – 15:30 ч.

Задълженията могат да се платят още:

В брой или с ПОС на касите на Дирекция “Местни данъци”;

С ПИН код през екрана за проверка на задълженията;

Централна Кооперативна Банка АД;

Банка ДСК, Пощенска банка с юридическо име “Юробанк България” АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

„Български пощи“ ЕАД;

Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;

Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);

По Интернет, чрез www.ePay.bg;

През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;

44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00 Туристически данък;

44 65 00 Приходи от глоби и санкции;

44 80 13 Такси за притежаване на куче

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *