Партньор на Проватон
 Иван Портних представи 20-те ключови за Варна проекти, които ще бъдат реализирани през 2020 г.

Иван Портних представи 20-те ключови за Варна проекти, които ще бъдат реализирани през 2020 г.

Сподели в
На специална пресконференция навръх именния си ден, кметът на Варна Иван Портних представи 20-те ключови за развитието на Варна проекти, които ще бъдат реализирани през 2020 г., предаде репортер на Varna24.bg.

До края на годината трябва да приключи изграждането на новото Рибарско пристанище “Карантината” в “Аспарухово”. Очаква се след реализирането на мащабния проект, пристанището да се превърне в най-модерното по Северното Черноморие, истински хит не само за рибарите, но и за гражданите с достъпен рибен ресторант и уникална панорамна площадка на покрива на триетажната сграда, която ще бъде построена. Ще има зони за разходка и отдих.

Вторият значим проект, по който се работи усилено през тази година е Рибарско пристанище “Варна”. Бившето пристанище на “Рибни ресурси“ ЕООД бе предоставено на общината с решение на правителството. Извършен бе ремонт и в момента пристанището има възможност да обслужва 6 големи кораба.

През 2020 е планирано разширяване на дейността, като се осигури възможност за достъп и на малки кораби. “Отворени сме за сътрудничество с бизнеса и реализиране на публично-частно партньорство за транспортна връзка по море“, обяви кметът Иван Портних.

Третият важен за Варна проект, който трябва да бъде реализиран до нази пролет  е реализирането на втория етап от “синята” зона във Варна.

Тя ще бъде с обхват: ул. “Кракра“, ул. “Беласица“, ул. “Д-р Пискюлиев“, бул. “Владислав Варненчик“, ул. “Дрин“, ул. “Пирин“, ул. “Битоля“, ул. “Братя Бъкстон“, бул. “Чаталджа“, бул. “Генерал Колев“, бул. “Царевец“, бул. “Осми приморски полк“, ул. “Капитан Рончевски“, ул. “Васил Друмев“, бул. “Княз Борис I“.

Първият етап – “синя зона-център“, осигури 2603  места. Планираните места за втория етап -“синя зона- широк център“, са 5752 места в 6 подзони. Общият брой места за хора с увреждания за втория етап на зоната е 192 бр, което е малко над 4% от общия брой маркирани места за паркиране по уличните платна 4710 бр.

Бройката на места за хора с увреждания във вътрешно блоковите пространства ще бъде прецизирана след тяхното  благоустрояване, поясни кметът Иван Портних. Предвидени са и зарядни станции за електромобили.

Сред водещите проекти в социалната сфера, които трябва да бъдат финализирани през настоящата година, е изграждането на Център за лица с множество увреждания в “Аспарухово”,  който трябва да е готов до септември.

През 2020 г. ще се работи и по изграждането на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и ремонт на сграда за “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства”.

Първият проект: Ремонтните дейности, оборудването и обзавеждането на двете помещения в район “Аспарухово“ трябва да приключат през месец август.  Стойността е 999 957,80 лв.

Капацитет на услугите – дневна грижа за 30 потребители, заместваща грижа за 4 души и мобилна грижа за 60 души. Начало на предлагане на услугите ще бъде поставено през септември 2020 г.

Вторият проект:  Обща стойност 1 365 210,56 лв., от които 257 794,40 лв. съфинансирани от бюджета на Община Варна. Реализацията на проекта следва да приключи до края на 2020 г.

В изпълнение на Социалната програма, на територията на община Варна се реализират 59 социални услуги, от които 38 с финансиране от държавния бюджет, а 21 с местно финансиране. 27 от тях са за деца и младежи, а  32- за възрастни хора

Един от най-важните за града проекти, които трябва да бъдат финализирани до края на 2020 г. е изграждането на пречиствателната станция на Златни пясъци.

Обект “Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО “Ален мак”:  До момента е изпълнено  изграждане на главни канализационни клона 1 и 2 с обща дължина от 1910 м; изградени са 115 бр. сградни канализационни отклонения. За тях се подготвят документи за въвеждане в експлоатация. Работи се по изпълнение на СМР по трасето на  главни канализационен клон 3. Обща стойност 37 150 155,07 лв с ДДС, от които 8 491 265,01  лв, съфинансиране от Община Варна

Обект “Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ КК “Златни пясъци“:

Първият етап е завършен. Той включва усилване на пилотна конструкция №1 – част от укрепване на свлачището над ПСОВ, с влязло в сила разрешение за ползване от 13.02.2019 г.

Втори етап: Изградени са следните съоръжения от схемата на станцията – груби решетки, сграда за механично пречистване, басейните за извършване на основните процеси на пречистване, въздуходувна станция, система за управление и др. Постъпващите отпадъчни води са превключени към новите съоръжения, за да не се прекъсва пречиствателния  процес.

Съборена е сградата на съществуващите пречиствателни съоръжения. На тяхно място  започна изграждане на нови съоръжения. Предстои завършване на СМР, изпитания, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация. Срок на завършване – до началото на туристическия сезон, а въвеждането в експлоатация трябва да стане факт до ноември 2020 г.

До края на 2020 г. варненци се очаква да пътуват в нови електробуси, с които ще бъде обновен парка на фирма “Градски транспорт”.

Новите електробуси влизат в “Градски транспорт“ ЕАД по ОП “Околна среда“. Стойност на проекта е 85,4 млн. лв. Освен тях, предвижда се закупуване на 2 бързозарядни станции и необходимия брой бавнозарядни станции, целта на които е през нощта на депо да се осъществи пълно зареждане на батериите за всички автобуси. Доставените превозни средства ще намалят и шумовото замърсяване в града. Към настоящия момент са обявени 4 от процедурите по ЗОП.

Очакван ефект: намаляване на вредните емисии във въздуха с приблизително 41%, фините прахови частици, генерирани от градския транспорт,  ще спаднат с приблизително 53%.

През последните 6 години Община Варна работи усилено към подобряване качеството на  обществения транспорт. “Това е четвърти проект, свързан с подновяване на подвижния състав на общинския превозвач “Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като за тази цел успешно реализирахме три проекта, в рамките на които бяха закупени общо 85 нови автобуса и 30 тролейбуса“, припомни кметът Иван Портних.

Сред важните акценти в програмата на Община Варна до края на тази година е и ремонтът на варненския драматичен театър “Стоян Бъчваров”.

Проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна е на стойност 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 1,4 млн. лв. осигурени от Фонд за градско развитие – Север. За изпълнението на проекта между Община Варна, Министерство на културата и ТМПЦ – Варна бе сключено споразумение за партньорство. В края на м.е. Община Варна получи одобрение от междинното звено, предстои да бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и договор за финансиране с “Регионален фонд за градско развитие“.

Целта е филиалът да разполага с обновени и комфортни цена, камерна зала, репетиционни и др. Ще бъде подменена сценичната механизация на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане  на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания. Продължителността на проекта е 30 месеца. Процедури за избор на изпълнител в момента вървят и за друга сграда – на ОД на МВР – Варна, уточни кметът.

Стана ясно, че преди летният сезон ще бъде завършено и новото кръгово кръстовище, което свързва новия бул. “Левски” с улиците “Девня” и “Пеячевич”.

Изпълнението на обекта започна през септември 2019 г.  До момента са изпълнени  следните дейности:

Част: Конструктивна – Изградени 18 от общо 22 стоманобетонови секции в облицованото дере и в зоната на мостовото съоръжение на ул. “Тодор Влайков“;  нови водоскоци и удължаване на съществуващи;

Част :Пътна -На източното платно са изградени  дренажната система ;  всички  дъждоприемни шахти; изпълнен е насип на  пътното платно, включително трошенокаменната настилка до кота асфалтови настилки. Изградени са  60% от пътните бордюри и тротоарни настилки. След завършване на асфалтовите настилки и прехвърляне на движението, ще се започне работа по западното платно.

Част ВиК и ел:  Изградени са битова канализация клон 2Б , част от дъждовна канализация за отводняване на кръговото кръстовище с бул. “Левски“; монтирани 70 стълба за улично осветление с прилежащите кабелна и тръбна мрежа.

Срокът за изпълнение на обекта е месец  септември, но при благоприятни метеорологични условия ще направим всичко възможно да приключим работа преди лятото, коментира кметът.

Усилена работа продължава и през тази година и по обновяването на спортните бази във Варна.

До края на годината ще бъде завършен уникалният спортен комплекс във “Владиславово”новата спортна база на ул. “Студентска”, както и новата зона за отдих, спорт и релакс във “Виница”.

На ул. “Студентска“ – комплексът е почти готов. На терена е имало стадион, занемарен от десетилетия. Спортният комплекс е разположен върху площ от 17 дка. Проектът предвижда изграждане на открити  игрища за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенискорт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, пътека за бягане и каране на ролери. Предвидена е едноетажна сграда – за съблекални, заведение за хранене с покривна терасата. Ще бъда изградена и зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване. Паркинг  с 46 паркоместа.

“Вл. Варненчик“ –  етап строителство. Ще бъдат изградени многофункционалена спортна зала за 400 души, игрища за футбол, футбол за малки врати, волейбол, баскетбол, тенискорт, алея за бягане и ролери фитнес на открито, кът за отдих, открита сцена

“Виница“ –  етап строителство. Ще бъдат изградени открити спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенис на корт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване

Напредва и ремонтът на стадион “Спартак”, каза кметът. Към настоящия момент са приключени ремонта и реконструкцията на терена и на съществуващите трибуни на стадион “Спартак“. Това включва цялостно обновяване на терена за игра, изграждане на терен за подготовка и загряване, цялостно обновяване на сградата с козирката. В сградата са съблекалните, съдийските помещения, помещения за медиите, санитарни помещения и др. Изградена е асансьорна уредба и рампа за достъпна среда. На трибуните пред нея са монтирани 309 бр. седалки от общо 3000.  Следва втори етап – изграждане на т. нар. фенска трибуна и облагородяване на прилежащите пространства. Така ще решим пореден проблем на Варна, затлачван с десетилетия, коментира кметът Иван Портних.

Сред приоритетите на Община Варна и тази година ще бъдат децата и младежите. След пилотните 10 нови спортни площадки във варненски училища през 2018 г., до края на тази година ще бъдат завършени още 18 спортни игрища, където ще има и нови съоръжения за спортуване, фитнес на открито и маси за тенис. Изграждат се нови и се подменят старите съоръжения по детските площадки в 12 детски градини и 7 варненски ясли.

Изключително важен за Варна проект, по който се работи и през тази година, е изграждането на Икономическата зона, съвместно с Община Аксаково.

Започнахме този проект с община Аксаково – на терен от 9000 дка. Изпълнени са предварителните съгласувания със съответните министерства. Общинският съвет на Аксаково одобри ОУП на зоната, който е внесен в МОСВ. Надявам се, че до няколко месеца, ще има влязъл в сила ОУП и с подкрепата на правителството ще започне изграждането на инфраструктурата на зоната“, обясни кметът.  “Има интерес от инвеститори, включително и поради факта, че държавата се ангажира категорично с изграждането на АМ “Хемус”.Успоредно с това, заедно с Аксаково работим по проекта за изграждането на пътната детелина край с. Игнатиево“, заяви Иван Порнтих.

Предстои да завърши и изграждането на детелината до Игнатиево, допълни кметът.

Сред ключовите проекти, по които ще се работи и през 2020 г. е изграждането на математически технологичен кампус във Варна. Държавата прехвърли 14 декара, други 8 декара осигури Община Варна, така че новият комплекс да бъде изграден върху площ от общо 22 декара. Там ще бъде изградена и новата Математическа гимназия, която се очаква да бъде най-водерното ново училище в страната.

“Това трябва да е образец на модерно училище, училище на 21 век с възможности за развитие и перспективи”, каза Иван Портних.

Сред приоритетните за морската столица проекти е и изграждането на многофункционален културен център с експониране на археологията и обществено пространство на мястото на Дупката. Вече се подготвя задание за международен конкурс, който да избере най-добрият проект за бъдещето на култовата за Варна зона.

Водещ за тази година ще бъде и проектът за реконструкцията и модернизацията на инфраструктурата в “Кайсиева градина”, където предстоят ремонти за над 18 млн.лв., допълни Иван Портних.

До края на 2020 г. ще завърши и експонирането на археологията, открита в зоните на Шишковата градинка и около сградата на ДЗИ по ул. “Цар Симеон I” .

През 2020 г. Община Варна е осигурила средства за допълнително проучване и социализиране на откритата археология на пл. “Екзарх Йосиф“ (Шишковата градинка) и в района на ул. “Цар Симеон I“. На Шишковата градинка  бе открита част от късноримска крепостна стена на Одесос. С оглед опазване на културно-историческото наследство  бе възложено да бъде изработен проект за експониране. Именно това забави финала на ремонта на района. Проектът е готов и предвижда представяне на археологията под триплексово бронирано стъкло, припомни кметът.

На ул. “Цар Симеон I“ :  По време на изпълнението на проекта за обновяване на района  бяха открити останки от крепостната стена на античния Одесос. Тъй като тя е с висока историческа стойност, се разработва идеен проект за нейното експониране и съхранение.  През 2020 сме заложили 150 000 лв. проучванията да продължат и да бъде изработен проект за социализация на зоната, заяви Иван Порхтних

Къщата на Антон Новак в Морската градина:  Предстои извършване на архитектурно и енергийно обследване, изготвяне на технически паспорт и проектиране за ремонт за превръщането на сградата в музей на Антон Новак и на Морската градина, обясни кметът.

Днес стана ясно още, че предстои строителството на нова детска градина във Варна. Тя ще се нарича “Другарче” и ще е в близост до кметство “Приморско”.

До края на годината ще завърши и строителството на детска градина “Карамфилче”, която ще има 4 нови групи за 120 деца.

Предстои проектирането на нова детска градина в Тополи, допълни Иван портних и припомни, че наскоро беше открита новата сграда на детска градина “Иглика” във Виница.

Останалите най-важни проекти за настоящата 2020 г. е превръщането на Аспаруховия парк във втората Морска градина на Варнаукрепването на свлачището на “Трифон Зарезан” и възстановяване на стария път за Златни пясъци и пробивът на бул. “Сливница” към АМ “Хемус” през ул. “Атанас Москов”.

Друг голям проект, по който ще работим, е изграждане на алтернативен път на ул. “Девня“ – от другата страна на жп релсите. Целта е този път да обслужва южната промишлена зона и пристанището. В момента тежкотоварният трафик върви по ул. “Девня“ и създава огромни задръствания, от втора- руши  пътната настилка, включително и моста, а от трета – замърсява въздуха.  Идеята е с изграждането на новото трасе тежкотоварният трафик да бъде отклоняван още от “детелината“ край село Игнатиево, по ул.  “Атанас Москов“ да се слиза  на ул. “Девня“ и оттам  да преминава по алтернативното трасе. Така той ще остава извън движението в градската част на ул. “Девня“, а от друга страна ще даде една добра предпоставка за развитието и на южната промишлена зона, на  частните пристанища и естествено за обслужването на Пристанище “Варна- Изток“. Смятам, че  този алтернативен път  на ул. “Девня“  в перспектива ще може да бъде и обслужващата артерия за новия интермодален терминал. Това е амбициозна задача и една от стъпките за решаването на важни проблеми и от гледна точка на трафика, и от гледна точка на екологията във Варна, обясни кметът Иван Портних.

Подробности за по-голяма част от проектите вижте във видеото!

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *