Партньор на Проватон
 Ремонти за над 18 млн.лв. променят до неузнаваемост “Кайсиева градина”

Ремонти за над 18 млн.лв. променят до неузнаваемост “Кайсиева градина”

Сподели в

Както Varna24.bg съобщи, ремонти за над 18 млн.лв. без ДДС предстоят във варненският квартал “Владиславово”.

Вече е обявена и обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет “Благоустрояване на междублокови пространства в район “Вл. Варненчик“, ІI-ри микрорайон, включително ул. “Петър Дертлиев” и ул. “Асен Разцветников”, гр. Варна“.

В документацията по пърачката е изнесена подробна информация за всички предстоящи дейности. Ето и част от бъдещите инфраструктурни подобрения, които се очаква да променят квартала до неузнаваемост:

II м.р. в район “Вл. Варненчик“ е устроен от неговото създаване като жилищен комплекс. Вътрешнокварталните улици са част от второстепенната улична мрежа на гр. Варна. От запад II м.р. граничи с ул. “Асен Разцветников“ – в съществуващо

положение улица IV клас от ПУМ. В посока север граница е бул. “Трети март“, който неотдавна беше реконструиран. От изток кварталът е ограничен от съществуващо дере, а от южна посока до ул. “Петър Дертлиев“.

Според анализът, към настоящият момент уличната мрежа в обхвата на разработката е силно амортизирана. Налице са множество пропадания на настилката, вследствие на ВиК аварии, дупки, пукнатини и др. Още при изграждането на квартала, за вътрешнокварталните улици са предвидени настилки с конструкции за леко движение, предвид транспортната интензивност.

С увеличаването на моторизацията през последните години, както и бурното строителство, се увеличи и натоварването върху настилките, водещо до тяхната амортизация. Визуално обследване на ул. “Асен Разцветников“ дава основание да се счита, че настилката е с изчерпана носимоспособност и експлоатационна пригодност. По вътрешните за квартала улици липсват частично тротоари и достъпна среда.

Хаотичното паркиране върху уличните и извънулични пространства създава условия за ПТП и затруднява безопасното и свободно придвижване на пешеходци и МПС. Ширината на уличните платна варира според класа на улиците: за ул. “Асен Разцветников“ е 7,00м по директното трасе, а за второстепенните улици –6,00м, по изключение 5,00 и 5,50м. Крайната улица за квартала от страна дерето, условно наименована ул. 5 в проекта, е в по-голямата си част с ширина на платното 7,00м, поради това, че е трасе на градски транспорт.

В проекта са включени следните мероприятия: Естетизация и модернизация на районa; Благоустрояване на междублоковите пространства с предвиждане на нови паркоместа, паркова мебел и градско обзавеждане, озеленяване, детски, спортни и фитнес площадки, обособяване на зони за отдих и рекреация. Основен ремонт на ул. “Асен Разцветников“ – рехабилитация и ново изграждане на вътрешно кварталната улична мрежа, алейна мрежа и тротоарни настилки; Рехабилитация и ново изграждане на открите паркинги; Основен ремонт, реконструкция и ново изграждане на детски и спортни площадки, фитнеси на открито и зони за отдих в съответствие с действащите нормативи, стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве; Изграждане на улично и парково озеленяване; Изграждане на улично и парково енергоспестяващо осветление; Осигуряване на безопасни условия за спорт, отдих и игра в района; Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в съответствие с действащата нормативна уредба.  Подмяна на съществуващата и монтаж на нова паркова мебел и елементи на градската среда. Повишаване на качеството на жизнената среда на живущите в района.

Алейната мрежа, заедно с уличната мрежа определят основната структура на пространствата около сградите. Наклоните на алеите в паркова среда да бъдат съобразени с наклона на околния терен, така че хармонично да се вписват в общия вид на средата. Алеите в градска и жилищна среда да бъдат съобразени с по-интензивния поток хора което налага да бъдат изградени с по-малки наклони, съобразени с движението на майки с колички, малки деца, възрастни хора и хора с увреждания. По протежението на интензивно използвани пешеходни алеи и тротоари ако денивелацията не може да се преодолее по друг начин, освен със стъпала, да бъде осигурен достъпен маршрут. При изпълнение на алеите и тротоарите, техните напречни и надлъжни наклони да бъдат съобразени с условията за водоотичане, така че за оптимално време наличната вода при дъждовно време или измиване да се оттече или към близките зелени площи или към най-близките шахти от канализационната мрежа.

Съществуващата дървесна растителност е на средна възраст от 10 до 40 години. Съществуващата растителност ще се интегрира, така че заедно с новите елементи да позволява създаването на изцяло нова растителна картина, която ще се променя и развива с времето. Дърветата, които са в добро състояние и отговарят на нормативните изисквания ще се запазят, а другите ще се подменят с нови.

Алейната мрежа, заедно с уличната мрежа определят основната структура на пространствата около сградите. Наклоните на алеите в паркова среда да бъдат съобразени с наклона на околния терен, така че хармонично да се вписват в общия вид на средата. Алеите в градска и жилищна среда да бъдат съобразени с по-интензивния поток хора което налага да бъдат изградени с по-малки наклони, съобразени с движението на майки с колички, малки деца, възрастни хора и хора с увреждания. По протежението на интензивно използвани пешеходни алеи и тротоари ако денивелацията не може да се преодолее по друг начин, освен със стъпала, да бъде осигурен достъпен маршрут. При изпълнение на алеите и тротоарите, техните напречни и надлъжни наклони да бъдат съобразени с условията за водоотичане, така че за оптимално време наличната вода при дъждовно време или измиване да се оттече или към близките зелени площи или към най-близките шахти от канализационната мрежа.

Предстои изграждането на комбинирана детска площадка, с достъпност за деца с ограничени двигателни функции, за ползване от деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години с множество занимания с висока игрова стойност – люлеене, пързаляне, катерене, висене, пазене на равновесие, сюжетни игри, събиране по групи, общуване – колективни игри, която да обслужва околните жилищни сгради.

Достъпните занимания и съоръжения за игра ще са предвидени така, че да бъде осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, както и за техните придружители. Около съоръженията за игра и елементите от съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания да бъде осигурено свободно пространство, достатъчно за маневриране с инвалидна количка.

Зоните за фитнес на открито ще се състоят от две пейки, две успоредки, лост за набиране и комбинирано съоръжение. Местата за сядане ще са с възможност за естествено засенчване. Настилките на спортните площадките ще се изпълнят с осемслойна акрилна система.

На фитнес площадките на открито ще бъдат осигурени занимания достъпни и за ползватели с увреждания.

Предвидено е да бъдат изградени спортни площадки на открито в това число за футбол игрища, за баскетбол и за волейбол. Към всеки вид спортна площадка да бъдат предвидени комплект спортни съоръжение, съответстващи на вида спорт предвиден за практикуване в игрището.

Ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци, осигуряващи необходимия комфорт на ползвателите.

Първият етап от проекта включва благоустрояване на пространството, заключено между бул. “Трети март“, ул. “Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. “Проф. д-р Емил Станчев“

Вторият етап вкюлчва благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. “Асен Разцветников“, ул. “Петър Дертлиев“ и ул. “Проф. д-р Емил Станчев“.

Обща планирана стойност на поръчката е до 18 287 998 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 14 месеца от сключване на договора и осигуряване на финансирането.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *