Партньор на Проватон
 Отпускат над 1 млн.лв. за санирането на 8 жилищни сгради във Варна, търсят изпълнители

Отпускат над 1 млн.лв. за санирането на 8 жилищни сгради във Варна, търсят изпълнители

Сподели в

887 560 лв. без ДДС ще бъдат отпуснати за саниране с цел енергийна ефективност на 8 многофамилни жилищни сгради във Варна, научи Varna24.bg.

 

Според обявена обществена поръчка за избор на изпълнители, шест от тях ще бъдат в район “Аспарухово”, а две в центъра на Варна.

 

Обектите, които са частна собственост, са със следните адреси в гр. Варна:

 

ул. “Белгород” № 6; ул. “Белгород” № 14; ул. “Ростов” № 12-12а, ул. “Цар Самуил” № 10, ул. “Белгород” № 8-8а, ул. “Белгород” № 12; ул. “Ростов” № 7 и ул. “Граф Игнатиев” № 6.

 

Според документацията, общата РЗП на сградите е 6 480.89 кв. м.

 

В рамките на проекта, Община Варна възлага изготвяне на пълна проектна документация.

 

В инвестиционния проект във фаза технически проект за всяка сграда поотделно ще се включи част ЕЕ; СМР, съгласно изготвения и одобрен по съответния ред инвестиционен проект и Упражняване на авторски надзор.

 

Проектът, който се финансира от ОПРР 2014 – 2020 г., ще предвижда изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за всяка сграда в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на всяка сграда съгласно Техническия паспорт, както и изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания в сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г.

 

Реализирането на проектните дейности ще приведе сградите в съответствие със задължителните предписанията на енергийните обследвания и част “Конструктивна” на техническите паспорти, при спазване изискванията на действащото законодателство в Република България и ще подобри архитектурния облик на съответните жилищни райони.

 

Изпълнението на проекта, който се финансира от ОПРР 2014 – 2020 г., ще доведе до по-висока енергийна ефективност и ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно потребление в жилищните сгради, както и ще подобри достъпа до тях на хората с увреждания, и косвено ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

 

Чрез реализацията на проекта ще се допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25 % по-висока енергийна ефективност към 2020 г.

 

Фирмата изпълнител на всяка от сградите ще има ангажимент за отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация, както и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;

 

Срокът на договора е до 25 календарни месеца. Срокът за изпълнение според документацията е до 520 календарни дни, от които – до 160 календарни дни (общо) за проектиране и до 360 календарни дни за строително монгажни работи.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *