Партньор на Проватон
 Домашно насилие – потърсете помощ при първите признаци

Домашно насилие – потърсете помощ при първите признаци

Сподели в

„Колкото по-рано се открият признаците на домашно насилие и жената потърси незабавно помощ в съответните центрове или от МВР, тогава партньорите се разделят най-лесно“ – в това е убедена Геновева Тишева, Председател на „Алианс за защита срещу домашното насилие“. Тя допълни още, че е важно да говорим за домашното насилие над жени и деца, за да вдъхнем смелост на жертвите да се обърнат за помощ, да повярват, че може да им се помогне, че има кой да им подаде ръка.

Домашното насилие често започва като емоционално – това са първите му признаци. Други разновидности са ограничаване на личната свобода, психически, сексуален, физически тормоз и др.

Първата стъпка е преодоляването на срама, признаването пред себе си, че жената е станала жертва на домашно насилие. Втората стъпка е търсене на външна помощ, защото често жените са поставени в изолация, в ситуация на „военнопленничество“, от която не могат сами да се измъкнат.

Така днес беше поставено началото на кампанията на Avon „Говори открито срещу домашното насилие“ в сътрудничество с „Алианс за защита срещу домашното насилие“. Две са целите на акцията – да се даде гласност на проблема и да се съберат средства за кризисните и консултативните центрове в София, Варна, Бургас и Пловдив. Средства ще се събират чрез благотворителна продажба на няколко продукта на фирмата от така наречената синя страница, в която основният продукт е синя гривна. В края на годината ще бъдат отчетени приходите.

Юлияна Дончева се присъединява към кампанията като нейн застъпник и помощник: „Много от случаите на домашно насилие остават неразказани, скрити зад стените на дома. Не мога да се примиря, че в XXI век в България страхът може да доминира в дома, че жени и деца могат да бъдат обект на психически и физически тормоз в семейството си. За това искам да протегна своята ръка към жените, които имат нужда. Иска ми се да им вдъхна моята любов към свободата и да им дам вяра и надежда.“

Всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие – сочи статистика на МВР. През 2010 г. организациите са оказали помощ и са предоставили услуги на 4 809 жертви на насилие и те са по-малко от един процент от всички засегнати. 27% от всички тях са били деца. В световен мащаб 1 милиард жени са жертва на домашно насилие.

Фактите са ужасяващи! 

Според приетия през 2005 г. у нас закон за домашно насилие, то е:

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Въпреки, че в повечето случаи домашното насилие се счита за престъпление, това е граждански закон. Все още в Наказателното законодателство няма състав „Домашно насилие“. За разлика от редица страни в Европа, за пример – най-близките до нас – Македония и Хърватска, такъв закон отдавна е факт.

Засега помощ на жени и деца – жертви на домашно насилие оказват неправителствени организации, като „Алианс за защита срещу домашното насилие“, „Анимус“ и др. В международния опит държавите предлагат безплатна юридическа и психологическа помощ, действат множество центрове за временно настаняване и т. н. У нас тази дейност е поета изключително от неправителствения сектор. Разбира се, има различни механизми за въздействие в такава ситуация, включително и от Държавна агенция за закрила на детето.

Заради икономическата криза случаите на домашно насилие стават все по-жестоки и брутални, стига се до прием в болница, заради тежки физически наранявания, има регистриран и случаи на загуба на вътрешни органи – стана ясно на срещата.

Но изход има – най-важното е жените и децата, изпаднали в ситуация на домашно насилие да повярват, че има изход и че не са сами и че е важно да потърсят помощ при първите признаци на посегателство.

Прочети още на: https://www.az-jenata.bg

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *