Партньор на Проватон
 Стартира проектът “Спoрт за здраве”

Стартира проектът “Спoрт за здраве”

Сподели в

Сдружение “Спортен клуб – РИНГ” ще реализира проект, с финансова подкрепа на Национална програма за младежта, Министерството на младежта и спорта, договор № 25-00-38/06.06.2019г. за проект № НПИМД-Н3-106/2019.

Основната цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на водене на здравословен начин на живот. Изпълнението му цели информиране върху проблемните теми от изключителна важност за съвременното общество, като чрез реализираните дейности и включването на спорта като основен инструмент ще насърчи младите хора към здравословен и физически активен начин на живот.

Организирането на масовите прояви и кръгли маси ще имат за цел да популизират различните възможности за практикуване на спорт в свободното време, като насърчат младите хора за социално отговорно поведение чрез воденето на здравословен начин на живот.

Проектът е насочен към възрастова група 15 – 29 години, без ограничение на пол, етническа принадлежнст, социално – икономическо положение и други характеристики.

Ще се разработят и разпространят информационни материали, насочени към разяснение на ползите от здравословният начин на живот и влиянието на спорта върху здравето.

Под ръководството на експерта по спорт и физическо възпитание Красимир Гецов, ще се организират и проведат масови прояви със спортен характер (състезания по баскетбол, футбол, хандбал, народна топка и кросфит).
Ще се организират и проведат кръгли маси на тема: «Спорт за здраве, или как да водим здравословен начин на живот».
Кръглите маси ще бъдат проведени под ръководството на Шихан Емил Костов.

Първата среща се проведе днес в спортна зала при ОУ “Йордан Йовков”.

Проектът бе представен официално от Ердоан Демиров – председател на сдружение “Спортен клуб – РИНГ” и ръководител на проекта. На срещата присъстваха и членовете на екипа за управление на проекта – Дарина Маринова и Силвия Михайлова, както и експерта по спорт и физическо възпитание Красимир Гецов.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *