Партньор на Проватон
 Закриват дом “Княгиня Надежда” във Варна

Закриват дом “Княгиня Надежда” във Варна

Сподели в

Дом „Княгиня Надежда“ ще бъде закрит. Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дадоха съгласието си това да се случи в изпълнение на националната политика за поетапно закриване на специализираните институции за деца.

Домът за деца, лишени от родителска грижа, който е с капацитет 10 места, ще затвори окончателно врати на 1 септември 2019 г. Част от обитателите му тази година навършват пълнолетие, а останалите ще бъдат насочени към други социални услуги или реинтегрирани в биологично семейство.

На днешното заседание бе решено също 91 варненци да получат еднократна финансова помощ от общината за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. Общата сума е в размер на 26 250 лева, като средствата са между 200 и 500 лева в зависимост от потребностите. Със 700 лева ще бъде подпомогнато семейството с малко дете, което през април остана на улицата след пожар в квартирата им. На четирима души беше отказана помощ, тъй като са предоставили непълна документация.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни лица и хора с увреждания“, по който Варна спечели безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, също влезе в дневния ред на заседанието. Съветниците възложиха на кмета да организира процедурата за избор на доставчик на социалната услуга, която ще обхване 495 души. Те гласуваха също потребителите на патронажната грижа да бъдат освободени от заплащането на такси за срока на изпълнението на проекта.

Общинските съветници дадоха положително становище и за приемането на нова наредба за ползване на социални жилища във Варна, изградени по европроект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Право на ползване ще имат: бездомни и/или такива, които живеят в много лоши битови условия; родители, отглеждащи сами децата си; непълнолетни родители; многодетни семейства, с деца с влошено здраве и увреждания и др.

Наемателите ще могат да ползват жилищата за срок не по-дълъг от 3 години с цел осигуряване на достатъчен период от време на социализация и интеграция на уязвимите групи. След изтичане на тригодишния срок договорът няма да се удължава и наемателят няма да има право да сключва нов договор за настаняване в рамките на следващите 10 години.

Ползвателите ще трябва да отговарят и на допълнителни критерии. Безработните задължително ще трябва да се регистрирани в Бюрото по труда във Варна и да не са отказвали предложения за работа. Друго изискване е децата да посещават редовно детска градина или училище и да имат избран личен лекар.

Наредбата ще бъде разгледана по-подробно от Правната комисия към Общинския съвет.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *