Партньор на Проватон
 В НЕДЕЛЯ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

В НЕДЕЛЯ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД

Сподели в

Девня, 24 юни 2019 г. Днес беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г., като печалбата, представляваща общият всеобхватен доход на дружеството за периода, е в размер на 135,5 млн. лева.

 

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2018 г. да бъде разпределена, както следва: да се разпредели дивидент от 21,35 лева на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 25 юли 2019 г. на каса във всички клонове на Експресбанк в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на Общото събрание на акционерите. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 25 юли 2019 г. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това Общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 25 юли 2019 г.

 

Също така Общото събрание избра за нов член на Съвета на директорите г-н Жан-Шарл Джелалиан, заемащ длъжността Стратегически маркетинг директор в Глобалната бизнес единица „Калцинирана сода и деривати“ на Група Солвей.

 

През 2018 г. мениджмънтът на компанията продължи да работи в три основни сфери: безопасност на труда, която е основен приоритет, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. Направените инвестиции в „Солвей Соди“ АД и филиали допринесоха за надеждността и ефективността на инсталациите, намаляване на енергопотреблението и опазване на околната среда. През 2018 г. значимите инвестиционни проекти са: изграждане на два нови сондажа за производство на сол в „Провадсол“, възстановяване на охладителна кула в ТЕЦ-а и обновяване на инфраструктурата в содовия завод и ТЕЦ-а.

 

Новите инвестиционни проекти за пореден път потвърждават стремежа на „Солвей Соди“ към устойчиво развитие, прилагане на високи технологии и стандарти при опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.

 

„СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна, а содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването.

 

„Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., като основни акционери в него са международната химическа група „Солвей“ (75 %) и турската химическа група „Шишеджам“ (25 %).

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *