Партньор на Проватон
 Трима млади учени получиха отличия и парични награди

Трима млади учени получиха отличия и парични награди

Сподели в

Съюзът на учените – Варна връчи три отличия „Награда за млад учен“ на отчетно общо събрание вчера. Трима изявени млади учени спечелиха първия конкурс, обявен от организацията в две научни направления В направление “Социални, стопански и правни науки”, отличието „Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получи доц. д-р Владимир Жечев, преподавател в Катедра „Маркетинг“ на ИУ – Варна.

 

В направление “Здравеопазване и спорт” отличията са две: „Награда за млад учен“, грамота и парична награда в размер на 1000 лева получи гл.ас. във Факултет Фармация, Катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, на МУ – Варна гл. ас. Оскан Тасинов, д.б. С „Награда за млад учен“, грамота и поощрителна парична награда в размер на 500 лева бе отличена и гл.ас. в Катедра по „Консервативно зъболечение и Орална патология“ гл.ас. д-р Христиана Росенова Маджова-Чоканова, д.м.

 

33-годишният доц. д-р Владимир Жечев е завършил Бизнес училище в Армс – Холандия (Arnhem Business School), магистърска степен придобива в Университет на Уелс (University of Wales), Великобритания.Стажувал е като маркетингов консултант в представителството на General Motors в България, а дипломната му работа е именно за оптимизиране на маркетинговата функция на същата компания. Докторската му степен е от ИУ-Варна в областта на бранд имиджа при луксозни автомобили. На 25 години вече е съавтор на първия учебник по Маркетинг в хотелиерството в България (в съавторство с проф.Станислав Иванов). Член е на редакторската колегия на International Journal of Professional Management, Великобритания.

 

Повече от 14 пъти е бил канен за гост лектор в държави от Европа и Азия. Той е единственият българин, канен 2 пъти за гост преподавател в специално организирана международна професорска седмица в Nottingham Business School, Великобритания. Има няколко участия в панелни дискусии, свързани с предприемачеството във висшето образование в Европейската комисия в Брюксел. През 2016г. печели наградата за млад учен от НТС-Варна и участва в церемония в град Ченай, Индия, където фондация VIRA го награждава с приз „Млад учен“ за принос в областта на маркетинга.

 

Има множество публикации в страната и чужбина, които са активно цитирани от чуждестранни изследователи. В настоящия момент е устремен към разширяване на преподавателския си и изследователски опит извън страната, за да може да използва знанията си като учен и преподавател в ИУ-Варна.

 

32-годишният гл. ас. Оскан Тасинов, д.б. е бакалавър по „Mолекулярна биология“ на СУ “Св. Климент Охридски”, магистър „Mолекулярна биология и биотехнологии“ на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски и придобита специалност „Биохимия” на МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”-Варна. През 2015г. придобива образователна и научна степен “Доктор” към МУ– Варна.

 

Професионалният му интерес е в областта на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление; Молекулни механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури; Молекулярна биология, биохимия, молекулярна генетика, нутригеномика, транскриптомика, протеомика.

 

Д-р Тасинов членува в Европейската организация по нутригеномика (от 2010г.), във Федерацията на европейските биохимични дружества (от 2013г.), в секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (от 2013г.),в Съюза на учените-Варна (от 2012г.) и в Асоциация на биохимичните катедри в България (от 2010г.)

 

Специализирал в Испания, Великобритания, Австрия, Ирландия, Италия. Участва в авторските колективи на 18 научни публикации, 1 глава от международно публикувана книга и 1 помагало по биохимия. Участвал е в 12 национални и 30 международни научни форума на 3, от които е награден за своето представяне.

 

Носител е на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България, престижни награди за участия в Конгреси по медицински науки у нас и в чужбина. 18 участия в научни проекти и програми, финансирани от български изследователски центрове, университети, институции и програми на ЕС.

 

Гл.ас.д-р Христиана Росенова Маджова–Чоканова,д.м., която е на 31 години, се дипломира като магистър по дентална медицина в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и като отличник на випуска е отличена с наградата „Studens Optimus” на името на „Проф. Д-р Славчо Давидов”. През същата година печели конкурс и започва работа като редовен асистент в катедра “Консервативно зъболечение и Орална патология“ на Факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Преподава на студенти по дисциплините: „Консервативно зъболечение“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“ на български и английски език.

 

През 2015г. се дипломира и като магистър по Здравен мениджмънт, а през 2018г. придобива специалност по “Дентална клинична алергология”. В момента специализира „Оперативно зъболечение и ендодонтия“. През 2016г. защитава докторската си дисертация по терапевтична стоматология.

 

Има 44 участия в конгреси и конференции от различни области на денталната медицина. Има авторство и съавторство в 2 учебника, 36 публикации и научни съобщения у нас; 11 публикации и научни съобщения в чужбина. През 2014 г. е отличена с Годишната награда – 3 място за млад учен на 24-та Асамблея на Интернационалната Медицинска Асоциация „България” (ИМАБ) – в секция „Дентална медицина и орална патология”. Член e на 6 български и международни научни дружества. Специализирала е в различни области на денталната медицина в България, Швейцария и Италия.

 

В момента по-голямата част от времето й е посветено на дъщеричката, която е вече на два месеца, но успява да намери време за пациентите си и за последния научен проект, по който работи. Благодарна е, че има шанса да работи клинично и като млад учен именно в голямото научно семейство на МУ – Варна.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *