Партньор на Проватон
 Ясно е и новото академично ръководство на Икономическия университет

????????????????????????????????????

Ясно е и новото академично ръководство на Икономическия университет

Сподели в

Академичният съвет на варненския Икономически университет избра четирима зам.-ректори, предложени от новия ректор проф. д-р Евгени Станимиров.

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация е доц. д-р Силвия Благоева, зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите – проф. д-р Надя Костова, зам.-ректор по финанси и проектна дейност – доц. д-р Божидар Чапаров, зам.-ректор по интернационализация – доц. д-р Радан Мирянов.

Академичният съвет гласува и разкриването на длъжност главен секретар на ИУ – Варна. На тази позиция е назначен проф. д-р Стоян Стоянов – досегашен зам.-ректор по финанси.

По първа точка от дневния ред на заседанието Контролният съвет на ИУ – Варна представи доклад за законосъобразността на проведените на 30.05.2019 г. избори за органи на управление, според който те са извършени от редовно свикано Общо събрание в съответствие със Закона за висшето образование и вътрешната норбативна уредба на университета.

Икономическият университет се класира за трета поредна година и като институция и с отделни първични звена в престижната класация на U-Multirank през 2019 г. Той се нареди сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани бакалаври, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, стратегически партньорства и студентска мобилност. Тази година 13 български висши училища участват в класацията. Сред всички тях ИУ – Варна заема второ място по процент на дипломирани бакалаври и процент завършващи в срок магистри.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучението, разширяване възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна. Университетът получава обща оценка 1А, която е най-високата възможна в класацията.

Впечатляващ факт е, че част от катедрите в ИУ – Варна се класират в групата на най-добрите университети по отношение на интернационалната ориентация на предлаганите магистърски програми и възможностите за обучение в чужбина. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тазгодишното издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1700 университета от 96 държави. Това позволява да се демонстрират комплексното представяне на висшите училища и техния потенциал да допринасят за растеж и повече работни места.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *