Съветът на децата избира нови членове във Варна

Съветът на децата избира нови членове във Варна

Община Варна стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

В тази връзка в срок до 24 май 2019 г. имате възможност да подадете документите на  Вашите кандидати за членове на Съвета по електронен път на адресvarnanamladite@gmail.com или по пощата на адрес: гр. Варна 9002, бул. “Цар Освободител“ № 27 /Младежки дом/.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години. Формулярът, направленията за кандидатстване и критериите, на които  детето трябва да отговаря можете да изтеглите от www.varnanamladite.com

Назначена със заповед на кмета на Община Варна, комисия в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор за членове на Съвета в срок до 30 май 2019 г.

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Nothing Found. Ready to publish your first sponsor? Get started here.