Партньор на Проватон
 Община Варна поема патронажна грижа за 495 възрастни хора и лица с увреждания

Община Варна поема патронажна грижа за 495 възрастни хора и лица с увреждания

Сподели в

Община Варна започва реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията“. Това стана възможно, след като вчера зам.-кметът Коста Базитов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Церемонията бе организирана от Министерство на труда и социалната политика.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ е с най-голям брой потенциални потребители – 495, от получилите финансиране предложения на общините, и е на стойност 1 110 795,20 лв. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 24 месеца.

Проектните цели са: Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Варна. Подобряване и поддържане на здравното състояние на целевата група, чрез комплексни грижи в дома. Превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране на позитивна и подкрепяща социална среда.

Очакваните резултати са свързани с подобряване качеството на живот и намаляване на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства, посредством разширяване на мрежата от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда.

Това е третият проект в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018 – 2021 година, чиято реализация Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна стартира след началото на 2019 г.

Останалите два проекта са „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, на стойност 999 957,80 лв. и “Изграждане на “Център за грижа за лица с различни форми на деменция” и ремонт на сграда за “Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства” на територията на община Варна“ по ОП „Региони в растеж“, на обща стойност 1 365 210,56 лв., от които 257 794,40 лв. е съфинансирането от бюджета на Община Варна.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *