Партньор на Проватон
 Изграждат три центъра за работа на полицията с деца

Изграждат три центъра за работа на полицията с деца

Сподели в

Предвижда се изграждането на 3 специализирани центъра  за работа на полицията с деца – извършители и пострадали от престъпления. Това стана ясно в отговор на парламентарен въпрос от народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ Таня Петрова и Емилия Милкова. Питането на варненските депутати към министъра на вътрешните работи Младен Маринов бе по повод финализирания 5-годишен проект за превенция на детската престъпност и предвижданите други подобни инициативи.

Главна дирекция „Национална полиция“ е разработила проект за повишаване на полицейския капацитет и създаване на по-благоприятна среда за специфична работа с деца в конфликт и в контакт със закона (извършители и пострадали от престъпления). Проектът се финансира по Норвежки финансов механизъм 2014 – 2020 и ще се реализира в партньорство с Министерството на правосъдието, УНИЦЕФ България, Академията на МВР, Института по психология – МВР, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, информира министърът.

По думите му, освен изграждането на 3 специализирани центъра  за работа с деца, се предвижда и реконструкция и модернизация на помещенията за  полицейска закрила на деца, за провеждане на интервюта, организиране на обучения, разработване на учебни програми за Академията на МВР и практическо ръководство за интервюиране, съобразено с нуждите на децата. Ще бъдат споделени опит и добри практики чрез включване на експерти от норвежкото Министерство на правосъдието и обществената сигурност, стана ясно още от думите на министър Маринов.

Той отчете, че Националната програма ”Работа на полицията в училищата” е актуаризирана, като в нея са включени нови направления: „Престъпления в киберпространството”, „Безопасно поведение в Интернет“ и „Трафик на хора“  „Изготвен е Наръчник за полицейските служители, работещи с деца.  Проведени са специализирани обучителни семинари на международно и национално ниво, като общо са обучени над 300 полицейски служители.

Разработена е и Автоматизирана информационна система за противодействие на детската престъпност и закрила на детето. Тя се използва от специализираните полицейски служители за работа с деца и колегите им в Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, които са ангажирани с деца – извършители на престъпления и противообществени прояви, жертви на престъпление или деца, на които е  предоставена спешната мярка „полицейска закрила“.

Системата дава възможност за оптимизиране на работата и за сравнение с други европейски страни, тъй като индикаторите в нея са съобразени с изискванията на Комитета по правата на детето към ООН”, обясни министърът. Той допълни, че вече е  проведена обществена поръчка и са доставени 300 компютърни конфигурации и хардуерни сървъри, необходими за функциониране на базата данни, 200 многофункционални устройства и 100 цифрови фотоапарати.

Разработени са и са отпечатани информационни материали за превенция на учениците срещу употребата на наркотици, тютюн и алкохол, за безопасно поведение на обществени места и в интернет пространството, както и съвети за родители. Брошурите са раздадени на учениците в училищата в цялата страна и са достъпни на сайта на Главна дирекция „Национална полиция“.

„Предвиждаме и продължаване на работата по актуализиране и развитие на Националната програма „Работа на полицията в училищата”, както и усъвършенстване и разширяване на програмата „Детско полицейско управление“, каза още Младен Маринов. Той припомни, че е създаден и специализиран уебсайт „Детска сигурност” за превенция на насилието срещу деца и противодействие на детската престъпност.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *