Партньор на Проватон
 Моделът STEM* в обучението обсъждаха на XVIII Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“

Моделът STEM* в обучението обсъждаха на XVIII Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“

Сподели в

През месец март т.г. в комплекс Therma ECO Village в Кранево се проведе XVIII Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, организирана от Съюза на математиците в България – секция Варна в партньорство с РУО – Варна, Технически университет – Варна, ВСУ “Ч. Храбър”, ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ДИКПО – Варна.

Програмата на конференцията включваше доклади от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване в различните образователни степени. Акцентът бе върху методиката на интегриране на науки, технологии, инженеринг и математика  в образованието (STEM).  Проведоха се дискусии по научни и учебни проблеми, свързани с прилагането на новите нормативни документи. В работата на конференцията взеха участие експерти от МОН и РУО – Варна, учители, преподаватели от висши училища, общо: 160 участници.

Официални гости и лектори на конференцията бяха: държавен експерт Силвия Кънчева, МОН; главен експерт Маня Манева, МОН; д. и. Венцеслава Генова, началник на РУО – Варна.

Членовете на СМБ, както и всички учители по математика, информатика и информационни технологии от региона,  участваха активно в съставянето на програмата на конференцията с доклади, поставяне за разискване на определени проблеми, споделиха свой опит.

Председателят на СМБ – секция Варна – проф. Здравко Славов поздрави гостите с “Добре дошли!” и откри конференцията. Приветствие към всички гости и участници поднесе д-р Венцеслава Генова, началник на РУО – Варна. Пленарният доклад на тема: “Интегриране на науки, технологии, инженеринг и математика  в образованието” изнесоха доц. д-р инж. Медиха  Хамза и доц. д-р инж. Тодорка  Георгиева от Технически университет – Варна. Те подчертаха в изложението си както необходимостта от STEM преподаването, така и постигнатото и трудностите в тази област.  Във висшите училища материалната база за такова обучение е достатъчно добре развита, а водещи трудности са липсата на педагогически модели на това интегриране на науките и недостатъчно електронни материали.

Със следващия доклад „Моделиране на STEM обучение“ авторите – д-р Елена Колева, д-р Севдалина Георгиева и Красимира Белецова, представиха пред колегията теоретичен модел на STEM  обучение с приложението му в интегриран урок по химия, математика и физика в 10. клас.

Презентациите на приложението на STEM обучението се насочиха към прогимназиален етап: Емилия Михайлова от ОУ “Й. Йовков” – Варна и учителките Ивелина Енчева и Силвия Стефанова от ОУ “П. Волов” – Варна представиха своя опит в европейски проекти. Заедно със свои европейски партньори, преподавателките са разработили и провели междупредметни уроци и споделиха постигнатото. Като основни трудности при осъществяването на STEM обучение в средното образование се очертаха отново липсата на педагогически модели, недостатъчните електронни ресурси на български език и актуалното състояние на материално-техническата база в училище.

Интересни за гостите и участниците бяха и презентациите на Борис Георгиев “Мисия за бъдеще” и на Алекса Тачев “Аз мога тук и сега”. Двамата участници в конференцията вдъхновено разказаха за основните цели на техните начинания и за възможностите на учителите по математика и информатика от региона да участват в тях.

Един от акцентите на конференцията беше дискусията с експертите от МОН Силвия Кънчева и Маня Манева, към които предварително бяха събрани и зададени въпроси от колегията. Повечето от тях бяха свързани с националното външно оценяване след 10 клас и с формирането на средния успех в дипломата за завършено средно образование на финала на втория гимназиален етап.

Във втория ден на конференцията участваха докладчици от сферата на приложението на информационните технологии в процеса на обучение. Колегите представиха различни софтуерни и хардуерни решения за класната стая: “Социални мрежи и уеб решения” (Валентина Петрова от СУ “Св. Кл. Охридски” – Варна), “Adobe Spark – перфектния безплатен образователен инструмент” (Вяра Дукова и Мария Петрова от VІІ СУ “Н. Геров” – Варна), “Софтуер за електронни тестове” (Лидия Димчева, Спортно училище “Г. Бенковски” – Варна), както и своя опит с ученици от участието им в различни проекти за NASA (Елена Димитрова, МГ „Д-р П. Берон“ – Варна), седмица на кодирането (Елеонора Павлова, МГ „Д-р П. Берон“ – Варна). “Още нещо за интерактивната математика” или за възможностите на съвременни методи и информационните технологии за представяне и моделиране на учебното съдържание по математика споделиха Веселина Иванова и Тодор Янков преподаватели в ЧЕУ “Малкият принц” – Варна.

 

*STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *