Партньор на Проватон
 Иновативен проект във Варна – надомно почасово обгрижване на възрастни с увреждания

Иновативен проект във Варна – надомно почасово обгрижване на възрастни с увреждания

Сподели в

Във Варна се осъществява проект “Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса““. Проектът се осъществява от Асоциация “Да съхраним жената“. Предварително са проучени потребностите на стотици възрастни зависими от грижи с увреждания и в тежък социален риск. Голяма част от тях години не са излизали от домовете си. За тях се е грижил член на фамилията или познат. Всеки, който има професия, а е принуден да се грижи за възрастен човек, не работи, не получава доходи и естествено се деквалифицира и изпада в бедност.

Чрез проекта бяха обучени над 30 трудоспособни, но трайно безработни лица и бяха изведени от състояние на социална изолация. Те преминаха мотивационно обучение по бизнес консултиране, бизнес комуникации, психологическо информиране и усвоиха трудово-правни знания. Една част от тях вече работят по трудови договори, други започнаха да учат, трети са регистрирани в Бюрото по труда и очакват рестарт на пазара на труда. От 01.12.2018г. на тяхно място след обучение, в дома на лицето с увреждания бяха насочени и назначени по трудов договор за шест месеца лични и социални асистенти. Предварително се извърши подбор от всички подали молби 100 кандидати бяха приети 26 за лични и социални асистенти. Те преминаха мотивационно обучение с обучители: медицинско лице, психолог и рехабилитатор. Вече четири месеца 26 асистенти обгрижват почасово, в домашна среда 40 възрастни лица с увреждания. От тях 30 потребители, които са в по-тежко здравословно състояние се подкрепят и от мобилен екип, в който влизат лекар и рехабилитатор.

Личните и социалните асистенти работят със сърце, поддържат хигиена в помещението, грижат се за личната хигиена и храненето на възрастните в зависимо състояние. В асистентските грижи се включват пазаруване на хранителни продукти и лекарства, както и връзки с институциите, плащане на сметки за електроенергия, вода, телефон, данъци и др. Изключително ценна е асистентската подкрепа за възрастните хора. Проектната програма им спестява по 4000лв. за шест месеца, ако те трябваше да плащат на асистент.

Надомното почасово обгрижване на възрастни с увреждания и в социален риск, все още е в сивия сектор. Затова проектът е иновативен, защото изработва функциониращ обществен модел за регулация на търсенето и предлагането на почасова здравно-социална услуга в семейна среда. Работата на мобилния екип от две медицински лица лекар и рехабилитатор също има иновативен ефект. Потребителите се чувстват качествено обгрижени, здравно и социално консултирани, следи се за редовния прием на лекарства, режим на хранене, лична хигиена. Общо 240 посещения се осъществяват в 30 семейства, средно по четири посещения на всеки от двамата експерти – консултанти в мобилния медицински екип. Пакет от услуги се получават: измерване на кръвно налягане, профилактичен медицински преглед, медицинска консултация, рехабилитация, мерене на кръвна захар, масаж и връзка при нужда с личен лекар.

Този вид междудисциплинарна, здравно-социална услуга вече е заложен в новия Закон за личната грижа за възрастните хора.

Всеки асистент получава ежемесечно трудово възнаграждение в рамките на минимална работна заплата с осигуровките за сметка на проекта.

С този проект се постига социално включване и старт на пазара на труда на 36 обучени безработни, трудоспособни лица, на 29 асистенти избрани измежду безработните лица и 43 възрастни с увреждания. Общо 108 граждани повишават социалния си статус, финансовото си положение и се интегрират в общността.

Асоциация “Да съхраним жената“, с екипът усвояват ценен опит, изработват необходимия инструментариум и осъществяват ефективен проектен мениджмънт на целия процес. Те добиват ценен опит, което ги прави надежден доставчик на почасови грижи за възрастни хора с увреждания в семейна среда. Събраните десетки положителни отзиви от потребителите, от техните семейства отразяват високата степен на удовлетвореност от социалната проектна услуга. Социалната подкрепа на хората в риск е най-пряката социална политика в действие.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *