Oбявиха 100 вакантни длъжности във формирования на Военноморските сили

Oбявиха 100 вакантни длъжности във формирования на Военноморските сили

Със заповед на министъра на отбраната са обявени 100 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили. Позициите следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.

Подборът трябва да организира командирът на ВМС. Началникът на ВВМУ трябва да организира разработването на тестове за обща култура.

Кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на ВМС.

Сред обявените места има такива за младши охранители, шофьори, булдозерист, работник в склад, техници, радиотелеграфисти, разузнавач, картечар, трюмен машинист, минен електротехник и други. Част от позициите са във варненски формирования, а други в бургаски.

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Nothing Found. Ready to publish your first sponsor? Get started here.