Партньор на Проватон
 6 години опасен за живота кабел разделя на две частен имот – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ – Варна и прокуратурата в града бездействат в пълна тишина

6 години опасен за живота кабел разделя на две частен имот – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ – Варна и прокуратурата в града бездействат в пълна тишина

Сподели в

Пълната апатия на институциите пряко подлага на опасност живота на цяло семейство в Морската столица, всички институции бездействат, явно докато не стане прекалено късно!

След 6 години на брутално бездействие на всички имащи отношение към случая държавни и частни институции, след сигнал подаден от жена във Варна още през 2013 година, опасността за живота на цяло едно семейство продължава да виси като демоклев меч над главите им.

Става дума за казус, за който само преди няколко месеца, след цели 6 години ходене по мъките, отново са сезирани РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, гр.Варна, самата ОБЩИНА ВАРНА, РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА във ВАРНА, ЕнергоПро – Варна, днес  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Сигналът обаче, както и преди няколко години, отново остава без каквито и да е последствия, а “разсейването” на всички отговорни служби започва да прилича на грозен експеримент със съдбата на засегнатите.

За какво точно става въпрос?

За да онагледим по-точно хронолията на това безумие, решихме да използваме думите на адвокат Д. Стаменов – лицето, ангажирано с това да защити интересите на едно семейство и в частност тези на потърпевшата Г.П. Маркова.

През 2013г. Маркова сигнализирала „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД – понастоящем „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, за монтиран стар метален стълб в собствения й недвижим имот. Въпросният стълб е бил монтиран да поддържа електропреносен кабел с голяма дебелина, прекосяващ целия недвижим имот на височина около 1,5 – 2 метра над земята и свързващ недвижимите имоти и постройки в съседство с електропреносната мрежа.

Обръщайки се към дружеството, поддържащо електропреносната мрежа „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД (тогава „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД), Маркова в официална кореспонденция се опитва да намери решение на възникналия проблем, за съжаление без успех.

В своите писма до съответните институции жената дебело подчертава, че въпросният кабел е доказано опасен и че в миналото той вече е водил до сериозни инциденти, както и че днес той отново представлява пряка опасност за нея и семейството й.

От своя страна от дружеството тогава официално ѝ отговорят, че въпросният стълб и кабелът към него са частна собственост и не са изградени от компанията, като ѝ е отказано както демонтажа, така и прекъсването на захранването, протичащо по тях, независимо, че е било видно, че въпросният стълб и електропреносният въздушен кабел застрашават както живота, така и имуществото на потърпевшата. Мотивът – същият кабел захранва съседни имоти и няма алтернатива за тяхното електрозахранване.

Във връзка с горното адвокат Д. Стаменов задава следните въпроси, а именно:

– Как и защо този обект на електропреносната мрежа е изграден без знанието и разрешението на собственика на имота?

– Защо този обект, отново без знанието на собственика на имота, е захранен с електричество, като е видно, че същият не отговаря на нормативните изисквания за строеж за съответната категория?

– Защо е отказано неговото демонтиране и спирането на захранването на електричество по него, бидейки видно, че същият обект видно застрашава живота и имуществото на доверителката ми, и посетителите на имота?

В своята жалба от 27.11.2018 година до горните институции Стаменов още моли да бъдат назначени проверки, които най-малко да изследват и следните въпроси:

– Как и от кого е поставен въпросният стълб и въздушният кабел, монтиран на него, без разрешение, позволение и знание на собственика на имота и дали това съставлява влизане в чужд имот, което е престъпление по смисъла на чл.323, ал.1 от НК – самоуправство?

– Нарушено ли е с поставянето му недвижимата собственост на доверителката му, което също трябва да бъде предмет на проверката, а именно – дали не е налице престъпление по чл. 216 НК, каквото е унищожаването и повреждането на чужда вещ.

– Дали съответният стълб и въздушен кабел имат съответното разрешение за строеж на въздушен ел. кабел, тъй като осъщественото строителство по същината си се разглежда и като част от техническа инфраструктура? По смисъла на пар. 5, т. 31 от ЗУТ това е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност. А в пар. 1, т. 21 от ДР на Закона за енергетиката електропроводите са определени като въздушни или кабелни съоръжения за свързване на електрически уредби, предназначени за пренос, транзитиране или разпределение на електрическа енергия, които съответстват на “линейни инженерни мрежи на електроснабдяването” по смисъла на ЗУТ. В тази връзка извършеното поставяне на стълб и въздушен кабел, представлява изграждане на въздушно съоръжение/мрежа и елемент на техническата инфраструктура по см. на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с пар. 5, т. 31 от ДР на ЗУТ, изграждането на което съоръжение е строеж по см. на пар. 5, т. 38 от ДР на ЗУТ.

Разпоредбата на чл. 137, ал. 3 от ЗУТ регламентира изискването строежите да се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти при условията и по реда на закона, а съгласно чл. 148 от ЗУТ, строежите могат да се извършват само въз основа на издадено по съответния ред разрешение за строеж.

– Има ли одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж “Въздушен ел.кабел”? Ако има, чия е тяхната собственост?

– Може ли да се квалифицира „строежът“ като незаконен по смисъла на чл. 225 от ЗУТ и подлежи ли на премахване?

Стаменов допълва, че в случай, че строежът бъде определен като незаконен, същият незабавно да бъде премахнат. В случай, че бъде определен като законен, адвокат Стаменов моли за информация относно неговата собственост, както и пълна документация, позволяваща неговото изграждане.

Близо 5 месеца по-късно по случая продължава да няма никакво движение. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ, гр.Варна, РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА, ЕнергоПро – Варна – днес „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД – Варна, мълчат, като никакви действия въобще не са предприети.

Логично възникава въпросът – трябва ли, не дай Боже, да се случи най-лошото, за да видим как  Прокуратурата във Варна рязко ще се самосезира и как ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД – Варна най-накрая ще се събуди от зимния си сън и ще премахне опасния стълб.

Трябва ли някой да бъде застигнат от смъртоносен инцидент, за да си свършат най-накрая държавни и частни институции работата – същата онази, за която всички ние им плащаме?!

Ще продължим да следим случая, като няма да престанем да задаваме въпросите, макар и да става дума за един частен случай. Частен случай, онагледяващ прекрасно нивото на почти всичко в тази държава.

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *