Партньор на Проватон
 АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО?

АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО?

Сподели в

Повишаване активността  на гражданите и тяхната роля при определяне на обществените нужди и начините на тяхното задоволяване на местно и регионално ниво. Постигане на едно отговорно и открито управление. Това не е мираж, но това си има и изисквания. Те са свързани с възможността гражданите да участват в работата на местните и държавни органи и институции. Целта е да се постигне максимална съгласуваност и консенсус между гражданите и държавата по различни теми, които засягат обществения дневен ред.

Гражданското участие и особено в малките населени места и общини е сред основните права и характеристики на демократичното общество. В тази идея е и проекта „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно и регионално ниво“ на сдружение „Форум гражданско общество“ от град Варна. То си поставя отговорна задача  да  изпълни със съдържание различните възможности и форми на включване на гражданите от община Аврен, да представи моментна снимка на състоянието, да се анализира в каква среда се проявява гражданското участие и повлиява ли реално на управлението на местни и регионално ниво.

Това беше темата на проведената днес пресконференция в Арт салона на Радио Варна. На нея присъстваха Емануил Манолов-кмет на община Аврен и Борислав Френчев-ръководител проект. Проекта е по процедура процедура: BG05SFOP001-2.009 ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Периода на реализация е 14 месеца от 27.12.2018 г. до 28.02.2020 г. Бюджета на проекта е 89 989.92 лева. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на община Аврен.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *