Партньор на Проватон
 Варна е на трето място по икономически показатели в страната

Варна е на трето място по икономически показатели в страната

Сподели в

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2017 година е 6 523 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив, съобщиха от Териториално статистическо бюро-Североизток.

В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 7.1%. Произведеният в областта БВП е 6.5% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 809 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната.

С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лева. Създадената през 2017 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Варна възлиза на 5 657 млн. лв., което е със 7.7% повече спрямо 2016 година. И представлява 6.5% от добавената стойност за страната. Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 3 930 млн. лв. и представлява 69.5% от общата БДС за областта.

В сравнение с 2016 г. делът на сектора в добавената стойност остава непроменен. Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2017 г. са реализирани 1 559 млн. лв. или 27.5%, което е с 0.1 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година. Относителният дял на аграрния сектор се увеличава в сравнение с 2016 година. Той представлява 3.0% от добавената стойност на областта и е в размер на 168 млн. лева.
Копирано от: https://novavarna.net
Нова Варна ©

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *