Партньор на Проватон
 Социалната програма ще помага на все повече варненци

Социалната програма ще помага на все повече варненци

Сподели в

Общинският бюджет за тези дейности е увеличен с над 1 млн. лв.

С над 1 млн. лв. е увеличен бюджетът за социални дейности спрямо 2018 г. Проекторамката в размер на близо 16,7 млн. лв. беше одобрена на аседанието на постоянната комисия„Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна. Приоритет остава надграждането на социалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нова услуга. Предстои да отвори врати дневен център за деца с увреждания, включително с аутизъм. Към момента община Варна предлага 58 социални услуги с капацитет 3479 места – 881деца и 2598 възрастни. 27 от услугите са за деца и 31 – за пълнолетни. Със средствата надеждите са да бъдат обхванати и чакащите.

Тазгодишният бюджет е балансиран и е съобразен с потребностите на ползващите социалните услуги. С всяка изминала година броят на потребителите се увеличава, стана ясно на заседанието.

Капиталовата програма е в размер на 1,19 млн. лв. От тях 300 000 лв. са заделени за основен ремонт на общинска сграда в местността „Планова“, в която ще се помещава нов приют за временно настаняване. Други 300 000 лв. ще бъдат инвестирани в подобряване на социалната инфраструктура – кризисен център и приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица.

Предстои да стартира работата по изграждането на центровете за хора с деменция и с тежки множествени увреждания. Тази година ще бъдат извършени ремонти на сградите, в които ще се помещават центровете, а дейността им ще стартира през 2020 г.

Ремонтни работи предстоят също в Дома за възрастни хора „Гергана“, Дневния център за деца и младежи с увреждания, пенсионерския клуб в кв. „Галата“. Предвижда се също закупуване на нови микробуси за хора с увреждания и на товарни автомобили за нуждите на социалния патронаж.

Бюджетът за местни дейности е в размер на близо 8 млн. лв. В тази сума е включена цялостната издръжка на социални асистенти на 120 деца със специални образователни потребности, както и доставката на храна и топъл обяд за 1655 социално слаби и възрастни хора чрез услугите домашен социален патронаж и обществена трапезария. С част от средствата ще се финансират също 16 центъра за социални услуги за деца и възрастни.

В общинския бюджет са заложени близо 153 000 лв. за еднократни социални помощи, в това число 12 000 лв. за подпомагане на деца на загинали полицаи. Със 120 000 лв. от местната хазна ще се финансира дейността на функциониращите на територията на общината 24 пенсионерски клуба.

Черно море

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *