Партньор на Проватон
 Ванухи Аракелян е кандидат за председател на Апелативен съд-Варна за втори мандат

Ванухи Аракелян е кандидат за председател на Апелативен съд-Варна за втори мандат

Сподели в

Като ръководител, който познава бариерите пред проактивността на екип, работещ в йерархична структура, вече имам опит как да ги преодолявам, мотивира явяването си в конкурса кандидатът.

Настоящият председател на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян се е кандидатирала за втори мандат начело на съда.

Тя е завършила Юридическия факултет на СУ “Св .Кл. Охридски” през 1988 г. Професионалният й път започва като стажант-съдия в Окръжен съд-Варна през същата година, преминава през ОбНС-Добрич, където е главен юрисконсулт. Съдия е в Районен съд-Варна от 1991 до 1996 г. От октомври 1996 е съдия в Окръжен съд-Варна, негов зам.-председател и ръководител на Търговско и фирмено отделение. Има ранг съдия във ВКС и ВАС. От юни 2004 година е административен ръководител на Окръжен съд, а от 2014 година досега е председател на Апелативния съд в морската столица. Била е хоноруван асистент и лектор в ИУ Варна и Икономическия колеж при ТУ Варна по основи на правото, семейно и наследствено, търговско, финансово и гражданско процесуално право. Преподавател по Търговско право във ВСУ “Ч.Храбър” във Варна. Специализирала е в САЩ, във Великобритания по програма “Трейл” на Британския ноу-хау фонд.

В концепцията си съдия Аракелян отбелязва, че процентът на постановените съдебни актове в едномесечен срок от обявяването им е традиционно много висок, като срочното изписване на делата от съдиите също се държи на едно особено високо ниво. Според анализа на качеството на съдебните актове на съдия Аракелян, процентът на отменените съдебни актове бележи увеличение, за сметка на потвърдените и недопуснати до касационно обжалване дела, както и на изменените съдебни актове. “Следва да се има предвид, че отменените съдебни актове, в повечето случаи, са постановени по дела с висока фактическа и правна сложност”, пише в концепцията на настоящия ръководител на Апелативен съд-Варна, която се разпростира в обем от над 160 страници.

“Като ръководител, който познава бариерите пред проактивността на екип, работещ в йерархична структура, вече имам опит как да ги преодолявам. Зная колко важни са психическото и физическо равновесие за всеки един съдия и служител от системата на правораздаването. Това е причината да утвърждавам емпатията и синергията като навици на високоефективни хора, каквито са съдиите и служителите”, отчита съдия Аракелян и отбелязва, че тиймбилдингите, тематичните пътешествия и съвместното отбелязване на празниците са част от методите, с които поддържа екипа, който ръководи, сплотен. Тя подчертава още, че международното сътрудничество по наказателни дела е от особена важност и е сред категоричните приоритети на екипа на Апелативен съд – Варна още от 2014г.

Една от важните цели, които тя си поставя, ако бъде избрана за административен ръководител на съда повторно, е да продължи работата по пълната електронизация на съдопроизводството в Апелативен съд-Варна. “Независимо от многобройните постижения на Апелативен съд – Варна в областта на електронните услуги, процесът на дигитализация следва да продължи.Това наистина е процес, а не еднократно завършено действие. Следващ етап в процеса на дигитализация е оптимизация и електронизация на вътрешните процеси в съда”, подчертава съдия Аракелян.

Като лична мотивация за това да се кандидатира за втори управленски мандат тя изтъква големия си управленски опит и подкрепата на колегиите й в съда. “Административният капацитет, натрупан през последните години ми дава компетентността да провеждам политики, които са адекватни на очакванията на обществото за ефективно администриране на процеса на правораздаване, за модерно и високотехнологично обезпечаване на достъпа до делата и информацията, генерирана от съдилищата, за публичност, безпристрастност и предвидимост. Като личен, професионален и обществен ангажимент приемам не само работата ми като съдия и административен ръководител. Имам професионалния капацитет и нося своята морална отговорност за подготовката на няколко поколения млади хора, направили избора да изучават право”, мотивира явяването си в конкурса съдия Аракелян.

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *