Партньор на Проватон
 ВЪВ ВАРНА КОНСУЛТИРАТ ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА НОВИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО ЩЕ ИМ СЕ ИЗПЛАЩА ПОМОЩТА

ВЪВ ВАРНА КОНСУЛТИРАТ ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗА НОВИЯ НАЧИН, ПО КОЙТО ЩЕ ИМ СЕ ИЗПЛАЩА ПОМОЩТА

Сподели в

Помощта за хората с трайни увреждания вече ще се изплаща от социалните дирекции, а не от Националния осигурителен институт. Това каза Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Тя припомни, че Законът за хората с увреждания  трансформира социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа. Считано от  януари този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от Националния осигурителен институт и стават част от новата месечна финансова подкрепа, която ще се плаща от Агенцията за социално подпомагане, като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Това не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

„Част от хората идват при социалните работници и се консултират по отношение на получените от Националния осигурителен институт писма. Не трябва да се притесняват“, допълни Адриана Григорова. Те ще получат новия размер на тази добавка през февруари, тъй като месечната финансова подкрепа се изплаща до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в брой 105 на Държавен вестник от 18 декември 2018 година, и заменя досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато тя се изплаща към друг вид пенсия.

„От 1 януари 2019 година всички хора с трайни увреждания, които са над 18-годишна възраст, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. За първи път в този закон финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания и обвързана с линията на бедност. Тази подкрепа се определя като процент от линията за бедност. Всяка година линията на бедност се актуализира в посока увеличение. Новият закон влиза в сила от 1 януари 2019 година, когато линията за бедност става 348 лева“, заяви Адриана Григорова.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% законът предвижда месечната финансова подкрепа да бъде 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 година. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 година ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лева.

 Източник: ИА Фокус

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *