Партньор на Проватон
 Стана ясно за какво ще харчи най-много пари Община Варна през 2019 г.

Стана ясно за какво ще харчи най-много пари Община Варна през 2019 г.

Сподели в
Варненци, дошли в зала “Пленарна” на Община Варна на публичното обсъждане на бюджета за 2019 г., научиха кои са приоритетите за предстоящата година пред местната администрация, предаде репортер на Varna24.bg.

Директорът на Дирекция “Финанси и бюджет“ в Община Варна Стефка Господинова запозна присъстващите в залата с очакваните приходи и разходи за морската столица.

Проектобюджетът на община Варна за 2019 г. е в размер на 475 000 000 лв., в това число 394 070 000 лв. собствени средства и 80 930 000 лв. средства от европейски проекти и програми.

Функция “Образование“ е един от приоритетите на община Варна. Проектобюджетът на функция “Образование“ възлиза на 139 476 000 лв. и е с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината за 2019 г. – 35,4%. Проектобюджетът за 2019 г. на функцията е увеличен с 20 897 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2018 г. През годината ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерна материално техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ ремонт, основен ремонт и ново строителство.

Дофинансирането на държавните дейности във функцията е в размер на 8 806 139 лв. и осигурява разходите за:

– Издръжка на маломерни и слети паралелки;

– изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно образование;

– изплащане на една минимална работна заплата при пенсиониране и раждане на дете на лица, заети в сферата на общинското образование;

– възстановяване на внесените в общинския бюджет такси от ползване на средношколско общежитие;

– капиталови разходи – основен ремонт и изграждане;

– текущи ремонти на материално техническата база; – подпомагане центровете за подкрепа на личностно развитие

– ОДК, Логопедичен център и НАОП и други

Проектобюджетът на ф-я Здравеопазване за 2019 г. е в размер на 20 892 000 лв. Проектобюджетът на функцията е увеличен спрямо първоначалния бюджет на 2018 г. с 1 357 000 лв.

В бюджета на функцията се включват разходите за:

– 12 броя детски ясли;

– 112 броя здравни кабинети за медицинското обслужване в детски градини и училища;

– 7 броя здравни медиатори;

– 22 броя детски кухни;

– общинските предприятия: “Комплекс за детско хранене“ “Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

И през 2019 г., община Варна продължава финансирането на: – лечебни заведения на територията на общината чрез отпускане на капиталови трансфери – 858 577 лв.; – ще бъдат предоставени помощи по решение на Общински съвет – 442 016 лв., в т.ч.: – Инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми – 283 016 лв.; – граждани чрез отпускане на еднократна помощ за лечение на граждани – 159 000 лв.; – осигурени са средства по КТД за работещите в общинското здравеопазване и т.н. – много програми със здравна насоченост за 436 000 лв.;

Проектобюджетът на разходите на функция Социално подпомагане и грижи възлиза на 16 573 000 лв. Проектобюджетът на функцията е увеличен с 986 000 лв. спрямо бюджета за 2018 г. Продължава политиката на общината за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги, както и устойчивост на реализираните проекти за социалните услуги. Това налага и дофинансирането на държавните дейности, което за 2019 г. е в размер на 1 116 280 лв. С планираните разходи по бюджета за 2019 г. ще се реализират социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на нуждаещите се граждани на общината.

Други по-важни разходи по бюджета са:

Рехабилитация на улици – 4 000 000 лв.; Улично осветление – 2 200 000 лв.; Поддържането на чистотата на града, градини, междублокови пространства и т.н./ по план – сметка Чистота / – 30 500 000 лв.; Поддръжка на зелените площи, в т.ч. и Морска градина – 7 305 870 лв.; Разходи за детски ясли и детски кухни -15 360 626 лв. ; Разходи за детски градини – 50 355 054 лв.; Разходи за училища – 86 065 867 лв.; Стипендии на ученици в училища – 1 026 649 лв.;

Общинските програми с различна насоченост по бюджета за 2019 г. са общо в размер на 11 247 740 лв., по функции, както следва:

– функция “Общи държавни служби“ – 35 730 лв.

– функция “Отбрана и сигурност“ – 280 000 лв.

– функция “Образование“ – 1 060 860 лв.

– функция “Здравеопазване“ – 436 000 лв.

– функция “Социални грижи“ – 2 565 150 лв.

– функция “Култура, спорт и религ.дело “ – 5 949 000 лв. – функция “Икономически дейности“ – 921 000 лв.

Изпълнението на бюджета на община Варна за 2019 г. ще се базира на работа по приоритети:

Запазване на данъчната тежест на гражданите – не се предвижда увеличение на размера на данъците и общинските такси.

Варна е избрана за Европейски град на спорта през 2019 г. – всички спортни прояви и инвестиции в областта на спорта през годината.

Варна – град на знанието – функция “Образование“ заема 35,4% от общия бюджет на общината.

Варна – туристическа дестинация за четири сезона заложените дейности и мероприятия в Програмата за туризъм и в Туристическия информационен център и инвестициите в градската среда спомагат за популяризирането и утвърждаването на Варна като търсена туристическа дестинация.

Изказванията на граждани в залата днес бяха няколко. Представител на с. Константиново попита дали са заложени в бюджета обещаните от държавата 4 млн.лв. за ремонт на инфраструктурата и дерето в селото. Варненец с увреждания поиска хората в неравностойно положение да пътуват безплатно по всички линии на градския транспорт, като даде за пример София. Трети пък потърси сметка на Общината, че не е направила нищо, за да го компенсира, след като жилището му е изгоряло, докато бил на работа.

Повече за приоритетите на Община Варна вижте във видеото!

Варна24

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *