Партньор на Проватон
 К.д.п. Богдан Богданов, председател на УС на БМК: Морската индустрия е изключително важна за икономиката на България

К.д.п. Богдан Богданов, председател на УС на БМК: Морската индустрия е изключително важна за икономиката на България

Сподели в

За 25 години от своето създаване Българска морска камара вече обхваща 52 фирми от различни сектори на бранша

– Защо избрахте на 19 декември да чествате 25- годишнината от създаването на Българска морска камара?

– Историята е интересна и заслужава да се припомни. Българска морска камара (БМК) е регистрирана на 25 март 1993 г. с решение на ВОС. Тя е едно от първите сдружения на морската общност  в съвременната ни история, чиято основна цел е защита интересите на своите членове. До 1997 г. Камарата не беше организирала честване на нашия професионален празник. Малко преди Никулден (6 декември 1997 г.) к.д.п. Николай Дамянов ми се обади да се срещнем. Коментирахме, че не е нормално варненската морска общност да не го отбелязва по подобаващ начин. Свързах се със Свилен Крайчев и тримата създадохме инициативна група за организиране на празника. Тъй като оставаше много кратко време до 6 декември, решихме да го направим на 19 декември. И така вече 21 години това се превърна в традиция.  Първото ни честване беше в ресторанта на ФКЦ и кап. Дамянов предложи следното мото, което да бъде изписано на поканите: “Обединени ние печелим, разединени губим”. Приехме го без резерви, защото сме дълбоко убедени, че можем да отстояваме нашите права само, ако сме единни. Тук искам да отбележа, че нито за момент не сме се афиширали като инициатори и организатори на събитието. Точно обратно, на първата покана картичка изрично е отбелязано, че събитието се организира по инициатива на БМК със съдействието на Регионалната морска пилотска станция, РАКБА, Асоциацията на възпитаниците на Морското училище, Асоциацията на морските капитаните и Клуба на механика.

–  Колко са членовете на БМК?

– Преди да отговоря на този въпрос,  искам да отдадем дължимото признание на онези, които преди 25 години създадоха БМК. По инициатива на Стоян Щърбаков няколко ентусиасти, представители на фирми от бранша и физически лица, се събират да я учредяват. Той стана и първият й председател. Следващият е  Стоян Паунов, тогава директор на пристанище Варна, след него Румен Несторов, за кратко време к.д.п Веселин Генов, сменен от к.д.п. Андреян Ефтимов, и от май 2010 г. досега аз съм председател на УС на БМК.

В началото членовете не са били много и през годините броят им е различен. Към днешна дата са 52 фирми, представители на различни сектори на  морската индустрия, висши учебни заведения, научни институти, както и трима индивидуални членове. Радостното е, че всяка година увеличаваме техния броя. И мога да отбележа, че въпреки трудностите, с които сме се сблъсквали, нито веднъж не сме се отклонявали от пътя, начертан в самото начало, чиято цел е възраждане на морска България. Надявам се да не прозвучи нескромно, но за последните години БМК наистина се превърна във водеща и уважавана обществена институция. Потвърждава го фактът, че в Камарата членуват почти всички браншови асоциации. Споменах за основната ни задача – защита интересите на нашите членове, но наред с нея имаме още много работа и по другата, също изключително важна – обединяването на морската общност. Защото това е пътят, ако искаме морската индустрия отново да заеме своето достойно място в икономиката на България.

– Навярно затова избрахте и девиза, който се доближава до изписания на Народното събрание?

–  Да, смяташ за глупост да смяташ, че сам можеш да решаваш проблемите, които пречат на бизнеса ти. Много ясно разчитаме смисъла на този девиз и активно работим в тази насока. Нашата сила е в нашите членове.  Ръководството на Камарата може да е много добро, но това нищо не значи, ако зад гърба си няма подкрепата на своите членове. За БМК мога категорично да кажа, че това е факт, затова имаме и определени успехи.

– Дайте някои конкретни примери?

– Спомням си как през 2005 г. държавната власт направи реорганизация и бе създадена Държавна агенция „Национална компания „Пристанища“, която да контролира и едновременно с това да може да извършва стопанска дейност и така поставяше частния морски бизнес в неравностойно положение. По инициатива на БАКБА това решение беше атакувано пред Конституционния съд, който със свое решение обяви за противоконституционен съответния текст в ЗМПВВППРБ. Тогава БМК активно подкрепи действията на БАКБА. Спирам се на този случай поради факта, че той по категоричен начин доказа, че когато морската общност е обединена, може да защити своите интереси.

– 25-годишнината е повод за равносметка, какво друго направихте?

– Организирахме три национални конференции под наслов „Морската и речна индустрия, основни икономически приоритети на Република България”. Първата конференция се проведе във Варна, втората в Русе и третата в Бургас. И трите предизвикаха голяма интерес, но, за съжаление, само сред морската общност. Независимо че винаги сме канили представители на всички институции, имащи отношение към проблемите на морската индустрия, но те не се отзоваха.  За мен това е отношение, което не само не приемам, но и не разбирам.

Активно се включихме при изготвянето на становища, свързани с морското ни законодателство. Един от най-критикуваните от нас е  Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България (ЗМПВВППРБ). Това е хетерогенен закон, променян десетки пъти, и не може да бъде ефективен. На море са в сила едни принципи, а на реката -други. От години настояваме да бъде пренаписан и реката да се отдели в отделен закон, съобразен с принципите на Белградската и Букурещката конвенция. Това наше становище беше подкрепено от едни от най-изтъкнатите специалисти по морско право, като проф. Иван Лазаров.

Сериозни проблеми създава на наши членове  ратифицираната от България  конвенция за арест на кораби. Този въпрос вече сме коментирали на страниците на в. „Черно море”. Отбелязвам го отново, защото все още има нерешени въпроси. Ще припомня, че с тази конвенция се промени принципът за арест на корабите. За съжаление, ние нямаме като други морски държави специализирани съдебни отделения с богат опит в разглеждането на подобни казуси, които изискват бързи решения. Това наложи БМК да поеме инициативата и организира три срещи с ръководството на Апелативен съд – Варна. На тях освен ръководството на АС присъстваха и съдии от състава на съда. За нас тези срещи бяха изключително полезни и неведнъж вече сме изказвали нашата благодарност към г-жа Ванухи Аракелян, председател на АС, за проявеното разбиране към поставените проблеми. И наистина има практически ефект от тези срещи, което се признава не само от нашите членове. В началото на 2019 г. планираме  подобни  срещи и с Районния и Окръжния съд във Варна.

Друго, което също вече сме коментирали с Вас, е проблемът с изоставените кораби  в наши пристанища и заводи, чието решаване не е залегнало в нашето законодателство. Обърнахме се с писма до  няколко морски администрации в Европа, за да ни запознаят как са решили този въпрос. За наше учудване получихме отговор само от Малта. Независимо от това, в момента работим върху подготвянето на предложение за законодателни промени, намиране на решение. Потърсихме съдействие и от председателите на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по икономическа политика и туризъм в Народното събрание. Проведохме среща с тях в парламента през септември т.г., на която поставихме и други въпроси, свързани с проблемите пред морския бизнес. Председателите на комисиите г-н Петър Кънев и г-н Халил Летифов проявиха пълно разбиране и ни обещаха подкрепа за тяхното решаване.

Друг сериозен въпрос, който чака решение и на  който БМК отделя много голямо внимание, е свързан със статута на временните складове в пристанищата. Тъй като и този въпрос също сме коментирали на страниците на в. „Черно море“, няма да се спирам на него, само ще отбележа, че ако  не намери справедливо решение, нашите пристанища ще бъдат изправени пред много трудности.

В този ред ще добавя и че пак благодарение на нашата намеса беше решен един проблем с прилагането на Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт. В нея липсваха указания за специализираните пристанища. Наложи се да организираме среща с тогавашния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията във Варна. След това получихме писмени указания и  проблемът беше решен.

Да не пропусна да отбележа, че БМК се е ангажирала много сериозно с превръщането на подводницата „Слава” в музеен експонат. Вече има и реални действия и се надяваме проектът да бъде реализиран. Знаете, че преди няколко години с решение на Министерството на отбраната последната подводница на ВМС беше дадена безвъзмездно на община Варна. Тъй като тя не разполага с необходимите средства за реализацията на проекта, които никак не са малко, трябваше да търсим друго решение. Открихме съмишленик в лицето на г-н Данко Калчев, собственик  на стъкларската  фабрика в Белослав, който се ангажира да финансира проекта.

– Как върви центърът за медиация към камарата ?

– Това е още едно от хубавите неща, които направихме през последните години – откриването на център за медиация, който дава възможност наши колеги да получат безплатна юридическа консултация по различни въпроси. Това е чудесно начинание, в което сме ангажирали авторитетни юристи по морско право. Има много нуждаещи се от такава помощ, но, за съжаление, малцина  припознаха  центъра, за което нямам обяснение. Повечето моряците търсят консултация при нас, след като са изтекли определените по закон срокове за оспорване на съответния административен акт. Търсят консултация за клаузите на трудовия им договор, след като вече са го подписали. Полагаме усилия да разясним и мотивираме моряците да го правят, преди да положат подписа си.

Имаме сериозни постижения и в социалната дейност на БМК. Преди 2 години УС взе решение БМК да връчва награди на  хора с изключителен личен принос за развитието на морската индустрия. Първият, когото наградихме, беше легендарният кап. Васил Вълчанов, създателят на модерното корабоплаване у нас. Имах щастието двамата със секретаря на Камарата Свилен Крайчев да го посетим навръх неговата 102-годишнина и да му връчим наградата. Издадохме последната му книга, която, за съжаление, не доживя да види. Наскоро връчихме нашата награда и на проф. член-кореспондент Александър Янков. Продължаваме в този дух. Разполагаме и със специална сметка, която се ползва за подпомагане на наши колеги, изпаднали в остра нужда.

– Какво още предвиждате през новата 2019 г.?

– Продължаваме категорично да настояваме България да има морска стратегия, която да определи насоките за развитие на морската индустрия занапред. За нас е непонятно защо все още липсва такава стратегия. Приемането й остава една от основните ни задачи.

От няколко години Камарата много остро поставя въпроса за изграждане на Музей на търговското корабоплаване. Нещо изключително не само за Варна, но и за морска България. Още повече, такъв музей имаше до 2003 г.,  сега само трябва да се възстанови. Твърдо сме си поставили за задача неговото възраждане. Има сдружение „Национален морски музей”, което съществува само де юре. БМК сме негов член, но за последните 2 години нито веднъж не сме били потърсени във връзка с неговата дейност и нямаме представа каква дейност развива, какво е финансовото му състояние. А сега с отварянето на територията на пристанище Варна се открива чудесна възможност една от старите магазии да приюти събраните над 8000 музейни експоната, които вече 15 години събират прах в някакъв склад и могат да се похабят. Затова БМК ще направи всичко възможно за активиране дейността на сдружението, за да реализираме тази благородна задача. Ще търсим съдействие и от  Военноморския музей.

Стефан Денков

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *