Партньор на Проватон
 Мръсният въздух във Варна – от дървата през зимата и колите през лятото

Мръсният въздух във Варна – от дървата през зимата и колите през лятото

Сподели в

Изгарянето на твърди горива и дървесина в битовото отопление и автомобилният транспорт продължават да са основен източник на замърсяване на въздуха във Варна. При изгарянето на твърди горива за отопление се емитират 43.4% от общото количество на фини прахови частици (ФПЧ). Това сочи анализ на данните за годишните емисии на ФПЧ в атмосферния въздух към 2017 г., представен в актуализираната общинска програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества във въздуха за периода 2018 – 2021 г.

Проведеният имисионен мониторинг през периода 2014 – 2017 г. показва, че повечето концентрации се регистрират през отоплителния сезон (средно за периода 27 броя), докато през останалата част от годината те са 4 пъти по-малко (7 броя). Делът на пътният транспорт при формиране на емисиите на ФПЧ е 42.8%, което го определя като втория по значимост източник. В резултат на производствените процеси се емитират 13.2% от емисиите на ФПЧ, а делът на селското стопанство е незначителен – 0.6%.

Данните показват, че към 2017 г. няма съществена промяна в основните източници на замърсяване в Община Варна. Четири години по-рано – през 2013 г. относителният дял в общите емисии на територията е бил както следва: битово отопление – 44%, пътен транспорт – 44.5% и промишленост – 11.5%.

Близо 78% от жилищата във Варна се отопляват с електроенергия, сочат данните към 2017 г. Твърдите горива (дърва и въглища) са вторият по значимост източник на отопление с относителен дял от 15 %, а от топлофикационната и газоразпределителна мрежа се отопляват 7 % от домакинствата. 79.2% от обитаваните жилища в петте села на територията на общината използват дърва и въглища за отопление, а 20.1% се отопляват с електроенергия.

Важно е да се отбележи, че през летния сезон автомобилният транспорт във  Варна се превръща в основен източник за замърсяване с фини прахови частици и може самостоятелно да формира концентрацията, превишаваща нормите. Това влияние е най-силно по протежение на входно изходните магистрали и около първостепенната улична мрежа на града, където са регистрирани и максималните стойности на средноденонощна концентарция.

Замърсяването от автомобилния транспорт във Варна е най-високо в участъка от автомагистрала „Хемус“ до включването към бул. „Владислав Варненчик“ и в зоната между бул. „Сливница“ и бул. „Владислав Варненчик“ и пресичането им с ул. „Отец Паисий“ и ул. „Дрин“.

Общите емисии на ФПЧ от транспорта за 2017 г. в Община Варна са оценени на около 383 тона, от които 31 тона от ДВГ и 352 тона от ресуспендиране. По данни на Пътна полиция към 2018 г. в общината са регистрирани 187 718 леки автомобила, от които 149 101 – с бензинови двигатели, а останалите – с дизелови. 23 900 са товарните автомобили, предимно на дизел, 1917 – специалните, 2472 – влекачите и 1328 – автобусите, 687 от които ползват бензин.

Едва 3% са регистрираните леки автомобили до 5 години, колите между 6 и 10 години са 8%, а тези над 15 години – 71%. Данните са за страната и са към 2016 г. По отношение на вида на употребяваните горива най-голям е дела на леките автомобили с бензинови двигатели – 69%, следвани от леките автомобили на дизел (18%). Почти 100% от тежките автомобили и автобусите използват дизелово гориво.

Варна Утре

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *