Партньор на Проватон
 Откриват нова социална услуга във Варна за хора с тежки увреждания

Откриват нова социална услуга във Варна за хора с тежки увреждания

Сподели в

Община Варна открива нова социална услуга в подкрепа на хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Това стана възможно, след като бе подписан договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Общата стойност на проекта “Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, е в размер на 999 957.80 лева, от които 849 964.13 лева е финансирането от ЕС чрез Европейския социален фонд, а 149 993.67 лева е националното съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като дейностите започват от 1-ви януари 2019 г. и са до края на 2020 г.

Основната цел е да се осигури качествена грижа и да бъде одобрен иновативен модел на социална услуга. Проектът предвижда извършване на ремонт, обзавеждане и оборудване на две помещения в кв. “Аспарухово“, закупуване на микробус с платформа и предоставяне на услуги за 90 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.

Комплексните интегрирани услуги ще започнат да се предоставят в Центъра от 1-ви март 2020 г., в това число дневна и почасова грижа, консултиране, информиране и подкрепа, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, включително и на лицата, полагащи грижи за хората от целевата група, извършване на мобилна работа, краткосрочно настаняване в Центъра – т. нар. заместваща грижа. Част от дейностите ще бъдат и в подкрепа на семействата, полагащи грижи за лица с увреждания, включително за възстановяване на трудовата им активност.

 

Варна24

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *