Партньор на Проватон
 Варна четвърта по заплати в страната

Варна четвърта по заплати в страната

Сподели в

Морската столица се нарежда след София, София област и Стара Загора

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2018 г. е 1 045 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 059 лева. По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. – 1 054 лв., област Варна е на четвърто място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 504 лв., София – 1 109 лв. и Стара Загора – 1 096 лева. През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Култура, спорт и развлечения” – с 11.8%, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности“ – с по 6.3% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 3.8%.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 6.3% спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания”, „Добивна промишленост” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2018 г. са: „Професионални дейности и научни изследвания” – 2 052 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 704 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 371 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Други дейности” – 760 лева; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 786 лева; „Операции с недвижими имоти“ – 830 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 10.3%, а в частния сектор – с 4.9%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2018 г. намаляват с 4.6 хил., или с 2.9% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 154.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 16.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 10.8% и „Операции с недвижими имоти” – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.9% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Преработваща промишленост” – съответно 19.4 и 12.6%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9 хил., или с 0.6% по-малко в сравнение с края на септември 2017 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” – с 1.4 хил. и „Култура, спорт и развлечения”- с 0.9 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 23.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 15.3% и „Добивна промишленост“ – с 10.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо края на септември 2017 г. има в икономическата дейност „Строителство” – с 1.1 хил., което в проценти е с 8.8%.
Варна Утре

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *