Партньор на Проватон
 Стоян Пасев: Ще търсим финансиране за проектирането на Втори Аспарухов мост

Стоян Пасев: Ще търсим финансиране за проектирането на Втори Аспарухов мост

Сподели в
В свое писмо до “Клъстер Черноморска икономическа зона” областният управител на Варна Стоян Пасев  е изразил своята подкрепа към проекта “Втори Аспарухов мост на две нива“ , съобщиха за Varna24.bg от организацията.

“Това е проект от регионално значение, връзката между севера и юга. Затова Областна администрация ще подкрепи проекта в търсенето на финансиране за проектирането на моста. Има доста програми, по които можем да кандидатстваме”, коментира за Varna24.bg областният управител Стоян Пасев.

Ето какво се посочва в писмото за подкрепа, изпратено от областния управител до “Клъстер Черноморска икономическа зона”:

“В качеството си на Областен управител на област Варна, заявявам своята подкрепа и готовност за пълно съдействие на областно ниво съгласно делегираните ми административни правомощия и възможности, за изготвяне на предпроектно проучване и анализи, планиране на посещения на потенциални инвеститори и проучване на възможности за финансиране на проекта за моста (от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Планът “Юнкер”или други ЕС финансови институции) и за провеждане на обществено обсъждане с цел реализация на проекта “Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “КЧИЗ“, чрез кандидатстване за финансиране по Оперативна програми в Република България, програми за териториално сътрудничество и програми на европейско ниво в програмния период 2014-2020.

Запознат съм със съдържанието на проектната идея и считам, че реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на трафика в град Варна, извеждане на транзитния трафик през моста, свързване па магистрали АМ “Черно море“ (планирана в обем от изграждане от Министерство на Транспорта на Република България) с АМ “Хемус“ и за засилване на инвеститорския интерес към област Варна.

Проекта “Втори Аспарухов мост на две нива“ е изготвен съгласно определено трасе на планиран втори мост в град Варна, заложен в действащия Общ устройствен план па Община Варна.

В допълнение с изключителна важност, реализацията на нов мост с височина 57.91 м ще даде оперативни възможности в бъдеще за преминаване под моста на дълбоководни кораби (големи контейнеровози и бълкери) и за достъпа им за товарене и разтоварване във Варненското езеро или към Пристанище Варна – Изток.

Реализацията на такъв мост е заложено като цели от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в “Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 2014 – 2020 г.“(СИР), за “Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове (2014-2020 МРРБ)”, създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Изпълнението на проекта “Втори Аспарухов мост на две нива ще допринесе за реализиране на важни и стратегическият проекти за региона на град Варна за пристанище Варна и за област Варна- Проект “Български Логистичен Коридор (Азия- Порт Варна-Централна Европа)” и Проекта “Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна Европа на СНЦ “КЧИЗ“, подкрепени от Областна Администрация – Варна, Добрич и Търговище, а също и на приоритетите от Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г.:

Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, свързани с морето (“морска индустрия”);

Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на природното и културно богатство в цялата територия на областта;

Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението;

Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги;

Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство.

Разширяване на трансграничното, в т.ч. и черноморското сътрудничество и подобряване на достъпа до източници на финансиране, включително чрез публично-частно партньорство.”

varna24

 

 

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *