Партньор на Проватон
 Общината ще подпомага стартиращи фирми

Общината ще подпомага стартиращи фирми

Сподели в

Община Варна ще организира административно подпомагане на стартиращите фирми, в това число намаляване на административно-правните ограничения и издаване на необходимите разрешителни от районните администрации, улесняване на достъпа на иновативните фирми до информация за международни програми за обучение, до международни пазари, консултации и съдействие за стартиране на бизнес, консултации по административни и данъчни въпроси, помощ при намиране на персонал и др.
Това решиха вчера членовете на местния парламент от комисията по собственост и стопанство. Съветниците от общинската комисия единодушно дадоха своето съгласие и за приемане на Наредба за привличане и насърчаване а инвестициите с общинско значение в община Варна и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Наредбата е в съответствие на разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и ще има за цел да повиши конкурентоспособността на икономиката в общината чрез увеличаване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност.

С нея се цели да се подпомогне създаването на нови работни места и да се стимулира икономическото развитие на територията на община Варна. Наредбата предвижда още на сайта на Община Варна да бъде публикувана информация с актуални данни със застроени и незастроени имоти-общинска собственост, за осъществяване на инвестиции, както и всички необходими образци и формуляри за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиции за клас В. Ще бъде публикувана още и информация за издадените вече сертификати от този клас.

Според предложеният проект за наредба административните ползи за притежателите на сертификати клас В ще са съкратени срокове на административно обслужване, индивидуално административно обслужване, придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имот – частна общинска собственост.

Съветниците от комисията взеха и решение за предоставяне на имот на ул.“Петко Стайнов“ 7 (СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“) , представляващ столовата и актовата зала на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“. Имотът ще се използва за учебната 2018/2019 година. „Предложението е в следствие на продължаващите ремонтни работи в сградата на гимнацията и необходимостта от осигуряване на нормален учебен процес на учениците“, обясни Славчо Славов – председател на ПК „Наука и образование“.

Гласувани бяха и седем предложения свързани с допълване и изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост . В това число да се предостави за безвъзмездно ползване имот на бул.“Съборни“№24 на Районната колегия на БЛС – Варна, както и учредяване право на ползване върху недвижим имот общинска собственост в местност „Планова“ на дирекция „Социални дейности“ за 10 г. за разкриване на Център за временно настаняване с капацитет 60 места.

Причината е недостига на места в приюта за настаняване на бездомни и социално слаби лица, който съществува в момента. Той е открит през 2013 г. с решение на Общински съвет и първоначално е с 30 места. През 2016 г. местата се увеличават на 100, но през последните няколко години пребиваващите са достигали до 240. Приютът е включен в Инвестиционната програма на Община Варна и ремонтът му ще продължи до 2020 година.

Копирано от: https://novavarna.net
Нова Варна ©

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *