Партньор на Проватон
 Мащабни инвестиции във ВиК инфраструктурата предстоят във Варна

Мащабни инвестиции във ВиК инфраструктурата предстоят във Варна

Сподели в

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) работи за повишаване на административния капацитет в отрасъл ВиК и през настоящия програмен период. 85 представители на ВиК отрасъла вече обсъдиха нормативната уредба, бизнес планирането и ценообразуването при ВиК услугите на семинар в София. В първата част на форума бяха разгледани и анализирани договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, както и подробните инвестиционни програми, които ВиК дружествата изготвят. Участниците бяха запознати с европейските директиви, свързани с управлението на водите, законовите и подзаконовите нормативни актове и прилагането на правото на Европейския съюз в България.

Ценообразуването и бизнес планирането бяха сред представените теми във втората част на форума. Специално внимание беше обърнато на темата, свързана с инвестиционното планиране в отрасъл ВиК. С европейски средства предстои стартирането на мащабни инвестиции във ВиК инфраструктурата на територията на 14 административни области в страната, обслужвани от един ВиК оператор. Това са областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен Смолян, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени с изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) от МРРБ. За първи път проектите ще се изпълняват от ВиК операторите като бенефициенти, което поставя на преден план необходимостта от непрекъснато повишаване на квалификацията и професионализма на персонала. По време на форума на участниците бяха представени основните етапи от подготовката, обхвата и целите на РПИП, свързани с постигане на съответствие с националното законодателство и европейското право в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води.

източник: moreto.net

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *