Партньор на Проватон
 Реконструкцията на пристанище „Карантината” е законна

Реконструкцията на пристанище „Карантината” е законна

Сподели в

Проектът за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище във Варна предизвика скандал. От Камарата на геодезистите в България, която е неправителствена организация и не представлява по никакъв начин бранша на геодезистите, беше разпространена информация, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план и разрешение за строеж за обект „Модернизация и реконструкция на пристанище „Карантината“ на морски плаж „Аспарухово“” е издадена в нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). „Там, където е ситуирано бъдещето пристанище, което все още не е изградено, няма никакъв плаж. Това са скали. Новината е фалшива, тъй като не се предвижда изграждане на пристанище върху морски плаж. От специализираната карта ясно се вижда, че там са скали”, каза инж. Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие. „Аз лично не си представям, че 30 души, които са титуловани специалисти – архитекти, инженери и т.н. от различните ведомства, са някаква организирана престъпна група”, уточни инж. Йовев.

От неправителствената организация „Камара на геодезистите“, която не е официалната браншова организация по смисъла на Закона за геодезията и картографията смятат, че през процедурите се преминава в интерес на частни лица.

„Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България и по реда на Закона за устройство на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове”, уточняват от МРРБ.

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя.
Следва да се уточни, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова.

Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м.

Преди одобряването на проекта във Варна е проведено широко обществено обсъждане на 16.06.2016 г.

За територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот. В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран.

Модернизирането на рибарското пристанище е планирано от община Варна в местността „Карантината”. Планираната стойност на инвестицията надхвърля 16 млн. лв. Проектът предвижда изграждане на съоръжение за защита от вълни, зона за почивка и 116 места за лодки. „Ще има място за съхраняване на принадлежности, за LED генератори, място за мерене и регистрация на улова”, казва главният архитект на община Варна Виктор Бузев.

Това не е първият случай, в който неправителствената „Камара на геодезистите в България” влизат в медийното пространство посредством скандални изказвания относно реализирането на проекти. В края на юли обект на критика от страна на Камарата, в която членуват четири-пет геодезиста, даде мнение относно казуса около плаж „Корал”. „Това е сдружение с нестопанска цел за обслужване на частен интерес, което няма нищо общо с Камарата на инженерите по геодезия – КИГ, създадена по Закона за геодезия и картография, която аз представлявам. Това сдружение се състои от четирима геодезисти и си има председател, който публикува тези информации. Камарата на геодезистите в България има подобно име на нашето и ползва този факт да заблуждава медии и общественост със становище на геодезисти, които в общия случай са частни становища на не повече от 4-5 лица”, каза тогава за ФАКТИ инж. Милен Димиев, председател на КИГ.

източник: fakti.bg

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *