Партньор на Проватон
 Шестте нива на духовно развитие

Шестте нива на духовно развитие

Сподели в

Според философията на древните източни религии съществуват шест нива на изпитание и развитие, през които човешката душа преминава по време на земните си превъплъщения по пътя към своето усъвършенстване и просветление.

Първо ниво

Душата на първо ниво е душа, която тепърва се учи да оцелява и нагажда към условията на живот на Земята. Притежателите на душа от това ниво са обзети преди всичко от мисълта как да устроят живота си така, че да се чувстват физически удовлетворени и материално задоволени. Сексуалната енергия е силно изразена в това ниво, така че душите трябва да се научат как да я обуздават и владеят. Хората с такава душа притежават по-сприхав и несдържан характер. Една от задачите им е да се научат как да обуздават гнева си. Често пъти са склонни да нараняват околните с поведението и отношението си към тях. Интересуват се силно от природни, химични и физични науки. Лесно усвояват различни занаяти.

Второ ниво

Душите от второ ниво носят до голяма степен характеристиките на душите от първо ниво. Те се учат не само как да не вредят на другите, но и как да им помагат. Те трудно прощават, но и започват да подбират по-внимателно обкръжението си. Любознателни са и имат много приятели. Притежателите на душа от второ ниво често пъти правят прибързани заключения, базирайки се на първосигналните си емоции. Те трябва да се научат да използват опита и знанието си, за да продължат своето развитие към по-високо ниво. Обикновено този тип души се интересува от живота на другите и техните грешки, без да се замисля върху своя живот и своето поведение. Тези хора обичат да коментират, съдят и критикуват хора, които не са в обкръжението им. Менят отношението си към някого според това колко голяма или малка полза могат да извлекат от него.

Трето ниво

В трето ниво на развитие душите се учат как да общуват с околните и да овладяват емоциите си. Грубостта от първите две нива постепенно започва да отстъпва на финеса и деликатността. Душите от трето ниво развиват способността да разбират другите. Притежателите на такава душа се учат на състрадание, отзивчивост и милосърдие. Най-голямата спънка, която срещат хората в това ниво на развитие, е способността да овладеят собственото си его. Освен сблъсъка с нашето его, ние сме в непрестанен сблъсък и с егото на другите хора. В това ниво душата се учи как да подхожда към околните с любов и разбиране. Учи се на търпение и внимание. Урокът с егото до голяма степен е свързан с възможността да овладяваме емоциите си, защото няма как да видиш истината на дъното на една река, докато водата е буйна. В това ниво се учат също уроци, свързани с жизнената сила, а именно да използваме разумно енергията си, без да я пилеем.

Четвърто ниво

Четвърто ниво на развитие е едно от любимите нива за повечето души. Тук хората се чувстват най-добре в земно превъплъщение. Пример за души на четвърто ниво са хора, посветили живота си да бъдат поети, музиканти, художници и други творчески личности. Това са личности, устремили съзнанието си към просветлението. Те са духовно устремени и се чувстват добре в обкръжението на хора, отговарящи на техния темперамент, мисли и идеи. Това ниво е свързано с любовта към хората, към природата и към всичко живо. Хората, които се намират в това ниво на развитие се учат да използват любовта, докато общуват, докато творят. Песента на любовта в сърцата на хората, намиращи се в това ниво на развитие, ги прави много нежни и добронамерени хора, дори понякога наивно добри. Учат се да боравят с любовта, това ги прави сърцати и обичливи. Но не винаги успяват и понякога изпадат в крайности, които им помагат да оценят пътя към любовта.

Пето ниво

Пето ниво на развитие е понякога много тежко за душите, защото там те се учат да изпълняват различни каузи. Това са хора, избрали трудния път да живеят живота си в услуга на другите. Докато в първите четири нива на развитие душите са се занимавали предимно със себе си, в пето ниво душата се впуска в по-глобални мисии, които целят да помогнат на голяма група хора. В това ниво духът се калява, придобива все по-красиви и стойностни качества. Тук душата се учи да не се отказва от пътя, по който е поела, да не се отмята от поетия ангажимент, учи се истински да вярва в каузата, с която се е захванала. Това е и времето, когато душата започва да се учи да споделя вече натрупаното знание по своя път на развитие с останалите души. Хората от пето ниво са готови винаги да се притекат на помощ на изпаднали в беда, да му дадат добри насоки и напътствия. Със своята мъдрост, интуиция и познания те се оказват изключително полезни на всеки, който им се е доверил.

Шесто ниво 

Там душите често се явяват като духовни учители, посветили голяма част от живота си на останалите. Почти всички, известни като мъдреци, философи и духовни наставници личности, които се отличават много ярко от останалите със своята мъдрост, спокойствие и добродетели, са души на шесто ниво на развитие. Обикновено това са хора, които са съумели да развият в себе си многостранни способности. Открояват се с многото си таланти и умението си да разбират изключително добре мислите и емоциите на другите. Понякога души от това ниво на развитие избират много скромни животи, с които по нищо не изпъкват пред останалите, но тези животи обикновено са осеяни с много трудности и изпитания, които помагат на духа да израства.

източник: woman.bg

Редакция "Силна Варна"

Подобни новини

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *