Партньор на Проватон

За реклама

РЕКЛАМА В СИЛНАВАРНА.БГ
За Реклама:
тел. 00 359/883 369 075
E-mail: silnavarna@gmail.com

БАНЕР РЕКЛАМА
Изисквания за банерите: Размерите на банерите трябва да бъдат съобразени с размера за избраната позиция. Форматът на банерите трябва да е jpg, png, gif, html5.

Банер 1 / Размер: 980х120/ 30 дни/ – 500лв
Банер 2.1/ Размер: 300х250/ 30 дни/ – 500лв
Банер 2.2/ Размер: 300х250/ 30 дни/ – 500лв
Банер 2.3/ Размер: 300х250/ 30 дни/ – 500лв
Банер 3 / Размер: 300х250/ 30 дни/ – 500лв
Банер 4 / Размер: 300х250/ 30 дни/ – 500лв
Банер 5 – два странични тапета/ Размер: 1280х760/ 30 дни/ – 600лв